Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu
Prof. dr hab. Tomasz Sójka

Prof. dr hab. Tomasz Sójka

Prof. dr hab. Tomasz Sójka – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adwokat. Specjalizuje się w prawie spółek i rynku kapitałowego, a także w prawie nowych technologii. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR. Był założycielem i partnerem zarządzającym kancelarii Sójka, Maciak, Mataczyński (2003-2018).W latach 2006-2008 był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W swojej praktyce prawniczej świadczył usługi doradcze przy realizacji szeregu transakcji na rynku kapitałowym, w tym: fuzji i przejęć (M&A) największych spółek na polskiej giełdzie, restrukturyzacji kapitałowej; publicznych i niepublicznych emisjach papierów wartościowych, wezwania do sprzedaży akcji oraz wycofywaniu spółek z giełdy. Doradzał spółkom publicznym w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania zasad corporate governance. Dysponuje doświadczeniem legislacyjnym – doradzał między innymi przy tworzeniu projektu przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej w Kodeksie spółek handlowych oraz ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE