Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Prosimy o zapoznanie się z poniższym zestawem informacji na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych związanych z korzystaniem ze portalu internetowego ispb.pl oraz uczestnictwem w organizowanych szkoleniach, których udzielenie wymagane jest przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO oraz art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 1. Informacje o administratorze danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INSTYTUT SZKOLEŃ PRAWA BANKOWEGO S.C. ANNA KRZYCZKOWSKA, ALDONA SOSNOWSKA będący spółką cywilną prowadzoną przez Annę Krzyczkowską oraz Aldonę Sosnowską, NIP: 1251564574, adres do korespondencji: Ks. E. Lubomirskiego 5, 05-250 Radzymin
  2. Poza adresem wskazanym w ust. 1, z administratorem mogą się Państwo kontaktować również za pośrednictwem adresu e-mail: ispb@ispb.pl
 •  

§ 2. Cele przetwarzania i okres przechowywania

  1. Jeśli dokonują u nas Państwo zakupu lub zakładają konto, Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zawartej z Państwem umowy (podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego (np. w celu gromadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa podatkowego oraz dokonywania rozliczeń w zakresie podatków i opłat) (podstawą prawną przetwarzania jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia i obrony w zakresie wzajemnych roszczeń, prowadzenia wewnętrznej sprawozdawczości i administracji, a także marketingu usług własnych (podstawą prawną przetwarzania jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia wykonywania umowy oraz przez okres niezbędny do przedawnienia wszelkich wzajemnych roszczeń cywilnoprawnych oraz zobowiązań podatkowych (zazwyczaj będzie to okres pięciu lat od chwili zakończenia roku, w którym umowa ustała lub została wykonana).
  2. Jeżeli są Państwo uczestnikami szkoleń, które zostały zakupione na Państwa rzecz przez podmiot trzeci (np. pracodawcę), będziemy przetwarzać Państwa dane podane przez ten podmiot (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz stanowisko) w celu przeprowadzenia szkolenia, wykonania umowy z tymże podmiotem trzecim oraz i zapewnienia możliwości dochodzenia i obrony przed wzajemnymi roszczeniami, co stanowi realizację naszego uzasadnionego interesu (podstawą prawną przetwarzania jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia wykonywania umowy oraz przez okres niezbędny do przedawnienia wszelkich wzajemnych roszczeń cywilnoprawnych (zazwyczaj jest to okres trzech pełnych lat kalendarzowych następujących po roku wykonania umowy).
  3. Jeżeli wyrazili Państwo za pośrednictwem naszego strony zgodę na wysyłkę informacji handlowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na wykorzystywanie plików cookies w celach marketingowych, reklamowych oraz analitycznych (gdy wiąże się to z przetwarzaniem danych osobowych), Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia marketingu usług własnych w sposób stosowny do wyrażonej zgody (podstawą prawną będzie tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania tych zgód lub złożenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
  4. Jeżeli kontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, a nie zachodzi żaden inny przypadek, o którym mowa powyżej, Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na to zapytanie (podstawą prawną będzie tu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przechowywane najpóźniej do zakończenia roku następującego po roku, w którym nastąpiło zakończenie korespondencji.
  5. Jeżeli są Państwo użytkownikami naszego portalu, nawet niedokonującymi zakupów, Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia możliwości administrowania naszym portalem, a także wykrywania nieautoryzowanych dostępów i ochrony przed nimi. Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Będą to automatycznie zbierane dane między innymi nt. adresu IP Państwa komputera, odwiedzanych podstron, czasu uzyskania dostępu, typie przeglądarki, ewentualnych błędach transmisji, adresu poprzednio odwiedzanej strony (jeśli wejście nastąpiło przez odnośnik). Dane te przeważnie nie pozwalają na identyfikację Państwa jako konkretnych osób, choć w świetle RODO mogą być traktowane jako dane osobowe. Przechowywane są one bezterminowo.

§ 3. Odbiorcy danych

  1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom osób i podmiotów:
   1. osobom u nas zatrudnionym oraz naszym podwykonawcom,
   2. podmiotom świadczącym usługi hostingu naszego portalu (w szczególności home.pl S.A.)
   3. dostawcom narzędzi informatycznych, analitycznych oraz reklamowych związanych z obsługą naszego portalu (w szczególności reCaptcha, Google Analytics, Facebook Pixel oraz Linkedin Insight Tag),
   4. dostawcom narzędzi służących do masowego wysyłania wiadomości e-mail,
   5. podmiotom współdziałającym z nami w realizacji szkoleń,
   6. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, marketingowe oraz doradcze,
   7. bankom oraz operatorom usług płatniczych (w szczególności Przelewy24 dostarczanej przez PayPro S.A).
  1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, w związku z technicznymi uwarunkowaniami bądź obowiązkami prawnymi. Każdorazowo dzieje się to jednak na podstawie instrumentów prawnych zapewniających odpowiedni poziom ochrony, w szczególności standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

§ 4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

  1. Mają Państwo prawo do:
   1. dostępu do swoich danych i ich poprawiania,
   2. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem),
   3. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO,
   4. przenoszenia danych osobowych,
   5. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (lub innej zgody, do której zastosowanie znajdują przepisy RODO – np. na marketing telefoniczny, otrzymywanie informacji handlowej lub stosowanie plików cookies) w każdej chwili.
  1. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5. Informacja dot. dobrowolności lub istnienia obowiązku podania danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe, które sami nam Państwo podali, ich podanie jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do realizacji celu, w jakim przetwarzane są dane osobowe (np. zawarcia umowy).

§ 6. Profilowanie

Profilowanie oznacza automatyczne wyciąganie wniosków ze znanych cech użytkownika, na temat jego prognozowanych zachowań. Jako przykład można tu podać sytuację, w której na podstawie czasu spędzonego przez użytkownika w portalu, algorytm wyciąga wniosek, że jest to użytkownik, który z większym prawdopodobieństwem kupi coś w portalu, w związku z czym decyduje o wyświetleniu mu reklamy w zewnętrznym serwisie. Narzędzia marketingowe, z których korzystamy, a których opis znajduje się w ostatniej części niniejszej polityki, takiego profilowania dokonują. Profilowanie z jakiego korzystamy nie wywołuje dla Państwa poważniejszych skutków, aniżeli to, czy wyświetli się Państwu określona reklama bądź komunikat, czy nie.

§ 7. Pliki cookies

 1. Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Zasadniczo używanie plików cookies nie prowadzi do zidentyfikowania Państwa przez nas jako konkretnej osoby.
 2. Pliki cookies, które są niezbędne dla funkcjonowania portalu, zapisywane są automatycznie. W odniesieniu do innego rodzaju plików cookies, wymagane jest wyrażenie przez Państwa zgody. Używamy następujących rodzajów plików cookies:
  1. niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
  2. społecznościowe – umożliwiające korzystanie z niektórych funkcji zewnętrznych serwisów społecznościowych w naszym portalu,
  3. analityczne – pozwalają nam zbierać dane statystyczne nt. zachowań, użytkowników m.in. mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie portalu,
  4. reklamowe – pozwalają nam na wyświetlanie spersonalizowanych reklam w innych serwisach oraz mierzyć ich skuteczność.
 1. W portalu wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają Państwo ze portalu.
 2. Zarządzanie plikami cookies odbywa się poprzez udostępnione w portalu narzędzie, które wyświetla się automatycznie podczas pierwszej wizyty w portalu, w ramach którego mogą Państwo wyrazić zgodę na używanie poszczególnych kategorii plików cookies.
 3. Mają Państwo również możliwość dokonywania ustawień dot. plików cookies również za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Więcej informacji mogą Państwo odnaleźć na stronach operatorów poszczególnych przeglądarek:
  1. Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
  2. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  3. Google Chrome/ Android – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  4. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
  6. Safari (wersja iOS) – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265


§ 7. Narzędzia wykorzystujące technologię cookies

 1. Korzystamy z używającego plików cookies systemu Google Analytics. Jest to narzędzie analityczne dostarczane przez Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland) – odniesieniu do użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku osób spoza EOG przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), które automatycznie gromadzi dane na temat miejsc Internetu z których użytkownicy trafili do serwisu, sposobu korzystania przez użytkowników z nich i tworzenie statystyk, które pomagają nam optymalizować budowę portalu oraz ulepszać jego promocję. Google Analytics posiada również funkcje reklamowe, pozwalające na gromadzenie danych do tzw. remarketingu, czyli wyświetlania Państwu naszych reklam w innych miejscach Internetu, z uwagi na odwiedzenie naszej strony. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych mogą Państwo przeczytać pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245, zaś pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl odnajdą Państwo narzędzie służące blokowaniu używania Google Analytics wobec Państwa.
 2. Używamy narzędzia Facebook Custom Audiences, którego częścią jest tzw. Pixel, czyli kod śledzący zainstalowany na naszej stronie. Narzędzie dostarczane jest przez firmy z grupy Meta (czyli przede wszystkim Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA oraz Meta Platforms Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia), które automatycznie gromadzi dane na temat korzystania przez użytkowników z portalu, w celu kierowania do nich przez nas spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook oraz Instagram (tj. opartych o analizę ich zachowań). Z narzędzia Pixel portal korzysta aby wyświetlać reklamy tym użytkownikom portalu Facebook oraz Instagram (a także w innych serwisach uczestniczących w sieci reklamowej Facebook Audience Network), którzy wyrazili zainteresowanie naszym portalem (w ramach tzw. remarketingu) lub wykazują cechy mogące wskazywać na potencjalne zainteresowanie portalem (np. określone zainteresowania). Za pomocą narzędzia tworzymy też tzw. grupy odbiorców podobnych (osoby, które wykazują statystycznie podobne cechy do naszych dotychczasowych odbiorców lub użytkowników portalu), którym wyświetlamy nasze reklamy. Narzędzie pozwala również mierzyć skuteczność reklam umieszczanych na Facebooku. Facebook niezależnie od nas może również wykorzystywać opisane wyżej dane (np. o odwiedzeniu naszego portalu) dla własnych celów, a także przyporządkowywać Państwa dane nt. korzystania z portalu z wcześniej zebranymi danymi na Państwa temat. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, możesz zadecydować o niestosowaniu narzędzia w Państwa przypadku. Możliwe jest także zarządzanie ustawieniami prywatności w ramach Państwa profilu na Facebooku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych możesz przeczytać pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 . Swoimi ustawieniami dotyczącymi reklam na Facebooku możesz zarządzać pod adresem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
 3. Wykorzystujemy także kod śledzący LinkedIn Insight Tag, dostarczany przez LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia). Jest to narzędzie za pomocą którego otrzymujemy informacje demograficzne o osobach odwiedzających naszą stronę zgromadzone w serwisie Linkedin. Ponadto służy ono do analizy zachowań na stronie (np. pomiaru konwersji) oraz do działań reklamowych polegających na wyświetlaniu reklam w ramach tzw. remarketingu. Operator portalu Linkedin może wykorzystywać gromadzone dane do własnych celów reklamowych, zaś szczegóły na ten temat można znaleźć pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig Mogą Państwo sprzeciwić się stosowaniu wobec Państwa omawianego narzędzia pod adresem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Jeśli posiadają Państwo konto w Linkedin, mogą Państwo za jego pośrednictwem zarządzać wykorzystywaniem swoich danych dla celów marketingowych, a ponadto mogą Państwo wylogować się z konta w tymże serwisie przed odwiedzeniem naszego serwisu, aby zapobiec powiązaniu danych przezeń zgromadzonych, z danymi gromadzonymi w związku z korzystaniem z naszej strony.
 4. Używamy też Google reCAPTCHA. Jest to narzędzie dostarczane przez dostawców wskazanych w ust. 1 które służy zapobieganiu wykonywania pewnych funkcji w portalu robotom internetowym poprzez sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. W związku z korzystaniem tej usługi, może dojść do ujawnienia Google Państwa adresu IP. Więcej szczegółów mogą Państwo odnaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy