Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

Rada programowa

Eksperci wchodzący w skład Rady Programowej

tomacz-czech

Dr Tomasz Czech – Redaktor naczelny

Radca prawny, redaktor naczelny „Monitora Prawa Bankowego”.

Autor cenionych komentarzy m.in. do ustawy deweloperskiej, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o kredycie konsumenckim, jak również wielu publikacji na temat prawa bankowego i cywilnego.

Kontakt: dr.tomasz.czech@gmail.com

Krzysztof_Korus_DLKLegal

Dr Krzysztof Korus

Jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i ekonomistą. Ekspert w zakresie usług płatniczych, prawa nowych technologii oraz prawa bankowego. Od 2015 co roku rekomendowany przez Chambers Europe w kategorii Banking & Finance („strong experience in banking regulatory matters”, „deep knowledge and long experience”). Pionier doradztwa regulacyjnego dla sektora fintech w Polsce.

Doradzał m.in. we wdrożeniach PSD2 i otwartej bankowości, w kilkudziesięciu postępowaniach przed organami nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce i w Europie, w transakcjach M&A na rynku fintech, a także w sporach sądowych i arbitrażowych między instytucjami finansowymi. Uczestniczył w pracach najważniejszych branżowych grup roboczych dla sektora technologii finansowych, m.in. API Evaluation Group przy Komisji Europejskiej, zespołu Polish API, Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) przy KNF, strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” oraz grupy roboczej przy RRRF ds. implementacji dyrektywy PSD. Współautor raportów „Study Impact of the PSD” oraz „Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law” dla Komisji Europejskiej oraz członek rady programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego”.

Członek European Payments Consulting Association, współpracował również z Polsko-Niemieckim Centrum Prawa Bankowego oraz London Economics. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych i komentarzy oraz prelegent na licznych wydarzeniach branżowych w Polsce, Europie, Ameryce, Azji. Zaangażowany w prace legislacyjne na poziomie polskim oraz unijnym.

witold-srokosz

Dr hab. Witold Srokosz, prof. nadzw. UWr

Zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny we Wrocławiu, gdzie prowadzi kancelarię prawną. Specjalizuje się w prawie bankowym oraz w prawie rynku finansowego.

Autor ponad stu publikacji poświęconych polskiemu i unijnemu prawu bankowemu oraz prawu rynku finansowego (w tym m.in. monografii „Czynności bankowe zastrzeżone dla banków”, Bydgoszcz-Wrocław 2003; „Instytucje parabankowe w Polsce”, Warszawa 2011; „Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta. Aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne”, Wrocław 2016 (współautorzy S. Bala, T. Kopyściański), artykułów i glos w czasopismach, rozdziałów w monografiach a także ponad sześćdziesięciu komentarzy problemowych zamieszczonych w „Lex dla Banków”).

W okresie od marca 2014 r. do stycznia 2017 r. kierownik projektu badawczego pt. „Elektroniczne środki płatnicze bez emitenta” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Obecnie kierownik, również finansowanego przez NCN, projektu badawczego pt. „Samorządowe instytucje finansowe jako innowacyjna forma prowadzenia działalności na rynku finansowym”.