Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu
Prof. dr hab. Marek Michalski

Prof. dr hab. Marek Michalski

Prof. dr hab. Marek Michalski – profesor nauk prawnych, of counsel w Gessel, Koziorowski sp.k. Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej Wydziału Prawa i Administracji UKSW. W latach 2010-2020 Dziekan WPiA UKSW. W latach 2007-2017 m.in. członek Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. Od 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej Metro Warszawskie sp. z o.o. Prezes Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Arbiter stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji naukowych z zakresu problematyki papierów wartościowych i instrumentów finansowych, publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego i spółek akcyjnych, oraz kodeksu spółek handlowych, a nadto gospodarki wiedzy, ustroju szkolnictwa wyższego i nauki otwartej, oraz aspektów cywilizacyjno-społecznych rozwoju nowych technologii i cyberprzestrzeni.

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE