Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

I. Weksel jako zabezpieczenie spłaty kredytu – charakterystyka zobowiązania wekslowego

II. Uczestnicy zobowiązania wekslowego – zdolność wekslowa – czyli kto może zaciągnąć zobowiązanie wekslowe

III. Obowiązki i uprawnienia banku związane z przyjęciem zabezpieczenia wierzytelności

 1. Składniki formalne weksla i skutki ich uchybienia
 2. Podpisy na wekslu – pojęcie podpisu:
  1. osób fizycznych,
  2. przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego
  3. spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych
  4. pełnomocników i prokurentów
  5. organów administracji samorządowej i rządowej
 3. Kontrasygnata – poprawne zasady umieszczania na wekslu
 4. Klauzule wekslowe – szczególne obowiązki banku przy przyjmowaniu weksli od konsumentów

IV. Porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) – zasady poprawnego wystawiania

 1. Forma i treść
 2. Kto podpisuje porozumienie wekslowe

V. Poręczenie wekslowe

 1. Elementy istotne dla ważności poręczenia wekslowego:
  1. forma poręczenia wekslowego
  2. treść poręczenia wekslowego
 2. Wpływ nieważności weksla na odpowiedzialność poręczyciela wekslowego

VI. Prawne możliwości przeniesienia przez bank uprawnień z weksla na osobę trzecią

 1. W drodze indosu
 2. W drodze przelewu wierzytelności

VII. Nowe zasady dochodzenie od konsumentów należności z weksla – projektowane zmiany kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania nakazowego

 1. Wyrok TSUE w sprawach C-176/17 oraz w połączonych sprawach C-419/18 i C-483/18 jako wskazówka zmiany przepisów
 2. Nowe obowiązki dowodowe obciążające banki pozywające klientów w postępowaniu nakazowym
 3. Koszty postępowania – złagodzenie wymogów formalnych i fiskalnych w stosunku do konsumentów wnoszących zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Szkolenie skierowane jest do:

 1. pracowników departamentów windykacji
 2. pracowników departamentów restrukturyzacji
 3. pracowników departamentów prawnych
 4. radców prawnych

POZOSTAŁE SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Zamów bezpłatną

konsultację

Wystarczy, że klikniesz w poniższy przycisk i umówisz się na konsultacje z jednym z naszych specjalistów, abyśmy przygotowali szkolenie dla Twojego zespołu lub omówili możliwą współpracę.

pic_telefon2