Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

I. Zastaw – zagadnienia ogólne

 1. Zastaw – miejsce w systemie zabezpieczeń, zagadnienia ogólne, pojęcie, podstawa prawna, rodzaje zastawu
 2. Zastaw rejestrowy – szczególny rodzaj zastawu – czym się charakteryzuje  (rejestr i jego znaczenie, przedmiot, egzekucja i pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia roszczenia, szczególne rozwiązania)
 3. Ustanowienie zastawu – wymogi formalne

II. Zagadnienia szczegółowe. Przedmiot zastawu

 1. Zastaw na zbiorze, w tym na zapasach
 2. Zastaw na przedsiębiorstwie
 3. Zastaw na liniach technologicznych
 4. Zastaw na akcjach i udziałach w spółkach
 5. Zastaw na rzeczach przyszłych
 6. Zastaw na wierzytelnościach pieniężnych

Zagadnienia szczegółowe (m.in.): odrębne maszyny stanowiące linie technologiczną, zbiory rzeczy oznaczonych gatunkowo i co do tożsamości zmiennym składzie, lista rzeczy stanowiących zbiór, jej szczegółowość i uaktualnianie, zastaw na przedsiębiorstwie, zastaw na akcjach dopuszczonych do obrotu publicznego i zmaterializowanych, zastaw na rzeczach przyszłych

III. Przewłaszczenie i przelew wierzytelności na zabezpieczenie. Pojęcie i zagadnienia praktyczne

 1. Przewłaszczenie i przelew wierzytelności na zabezpieczenie (pojęcie, podstawa prawna, charakter prawny, skutek)
 2. Forma umowy przewłaszczenia i cesji
 3. Zgoda dłużnika na przelew wierzytelności na zabezpieczenie
 4. Rodzaje przewłaszczenia i cesji wierzytelności na zabezpieczenie

Zagadnienia szczegółowe (m.in.): moment powiadomienia dłużnika o cesji, identyfikacja wierzytelności i możliwości dokonania przelewu, w tym w zakresie gwarancji bankowej, przesłanki skuteczności cesji

IV. Zagadnienia związane z zastawem i porównania z przewłaszczeniem i cesją na zabezpieczenie

 1. Różnica pomiędzy zastawem a cesją wierzytelności
 2. Różnica pomiędzy zastawem a przewłaszczeniem na zabezpieczenie
 3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy

Zagadnienia szczegółowe (m.in.): porównanie do innych zabezpieczeń rzeczowych, problematyka tytułów wykonawczych – oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do wydania rzeczy

Szkolenie skierowane jest do:

 1. pracowników departamentów windykacji
 2. pracowników departamentów restrukturyzacji
 3. pracowników departamentów prawnych
 4. radców prawnych

POZOSTAŁE SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Zamów bezpłatną

konsultację

Wystarczy, że klikniesz w poniższy przycisk i umówisz się na konsultacje z jednym z naszych specjalistów, abyśmy przygotowali szkolenie dla Twojego zespołu lub omówili możliwą współpracę.

pic_telefon2