Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

I. Tajemnica bankowa – wprowadzenie

 1. Podstawy prawne tajemnicy bankowej
 2. Podstawowe pojęcia dotyczące tajemnicy bankowej:
  1. pojęcie tajemnicy bankowej
  2. tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione
 3. Tajemnica bankowa a ochrona danych osobowych (RODO)
 4. Zakres czasowy tajemnicy bankowej
 5. Beneficjenci tajemnicy bankowej

II. Zasady ujawniania osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę bankową

 1. Klientom banku – umowy depozytowe, umowy kredytowe, inne usługi
 2. Małżonkom klientów banku
 3. Osobom uprawnionym do wypłaty środków po śmierci posiadacza rachunku
 4. Spadkobiercom klientów banku – umowy depozytowe, umowy kredytowe, inne usługi
 5. Pełnomocnikom
 6. Problem rachunków dla małoletnich

III. Tajemnica bankowa podczas postępowania:

 1. Egzekucyjnego
 2. Upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 3. W czasie zarządu sukcesyjnego

IV. Zwolnienia od obowiązku zachowania tajemnicy bankowej:

 1. Zwolnienia przedmiotowe
 2. Zwolnienia podmiotowe

V. Zasady udzielania informacji objętych tajemnicą bankową m.in.:

 1. Organom ścigania
 2. Sądom powszechnym
 3. Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
 4. Komornikom
 5. Nadzorcom

VI. Sankcje za naruszenie tajemnicy bankowej

Szkolenie skierowane jest do:

kadry zarządzającej i pracowników wszystkich departamentów banków i innych instytucji finansowych, stosujących lub nadzorujących stosowanie przepisów o tajemnicy bankowej, w szczególności:

  • doradców klienta
  • pracowników departamentów kredytowych
  • pracowników departamentów windykacji
  • pracowników departamentów marketingu
  • pracowników departamentów IT
  • pracowników departamentów prawnym
  • pracowników departamentów compliance
  • pracowników departamentów audytu
  • administratorów bezpieczeństwa informacji

POZOSTAŁE SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Zamów bezpłatną

konsultację

Wystarczy, że klikniesz w poniższy przycisk i umówisz się na konsultacje z jednym z naszych specjalistów, abyśmy przygotowali szkolenie dla Twojego zespołu lub omówili możliwą współpracę.

pic_telefon2