Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

I. Nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientów banków

 1. Rozszerzone obowiązki informacyjne w umowach bankowych – treść i forma nowych zapisów informacyjnych
 2. Terminy rozpatrywania reklamacji i skutki ich niedochowania
 3. Uchwała Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2018 r. (III CZP 113/17) a treść art. 6 ustawy
 4. Obsługa zgłoszeń dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych
 5. Terminy rozpatrywania reklamacji wprowadzone przez ustawy covidowe

II. Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK wobec banków

 1. Prawo wystąpienia do banku o udzielenie informacji lub wyjaśnień w sprawach dotyczących wewnętrznych regulacji tych podmiotów
 2. Terminy przekazywania informacji przez bank i skutki ich niedotrzymania
 3. Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a bankiem
 4. Przepisy przejściowe dotyczące wszczętych i niezakończonych postępowań przez Rzecznikiem Finansowym

III. Nowe kategoria reklamacji klientów – klauzule abuzywne w umowach z przedsiębiorcami

 1. Tryb reklamacyjny:
  1. zasady ustalania „zawodowego charakteru umowy” zawieranej z przedsiębiorcą
  2. czy rolnik jest przedsiębiorcą mimo braku wpisu do CEIDG?
  3. wpływ zmian w CEIDG podczas trwania umowy o charakterze ciągłym na status klienta
 2. Rodzaje klauzul umownych:
  1. niedozwolonych wobec konsumentów a dozwolonych wobec przedsiębiorców
  2. abuzywnych wobec konsumentów i wobec przedsiębiorców
 3. Rekomendacje grupy roboczej przy ZBP w zakresie interpretacji ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495).

Szkolenie skierowane jest do:

 • członków zarządów
 • dyrektorów oddziałów
 • audytorów
 • pracowników departamentów rozpatrywania reklamacji
 • pracowników departamentów prawnych
 • pracowników departamentów compliance
 • pracowników departamentów ryzyka
 • pracowników departamentów operacyjnych
 • radców prawnych
 • przedstawicieli organów ochrony konkurencji i konsumenta

POZOSTAŁE SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Zamów bezpłatną

konsultację

Wystarczy, że klikniesz w poniższy przycisk i umówisz się na konsultacje z jednym z naszych specjalistów, abyśmy przygotowali szkolenie dla Twojego zespołu lub omówili możliwą współpracę.

pic_telefon2