Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

I. Działania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w zakresie ograniczenia wpływu pandemii COVID-19 na unijny sektor bankowy

 1. Wytyczne EBA dotyczące ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19
 2. Stanowisko EBA w sprawie polityki dywidendowej i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń
 3. Wytyczne EBA w zakresie sprawozdawczości ostrożnościowej oraz raportowania w ramach filara III
 4. Niezbędne środki przeciwdziałające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 5. Stanowisko EBA w zakresie Badania i Oceny Nadzorczej (BION) i planów naprawy

II. Działania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w zakresie ograniczenia wpływu pandemii COVID-19 na polski sektor bankowy

 1. Pakiet Impulsów Nadzorczych (PIN) na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze sektora bankowego
  • status prawny PIN
  • omówienie głównych inicjatyw PIN
 2. Stanowiska UKNF skierowane do sektora bankowego w związku z pandemią COVID-19

III. Zmiany w regulacjach prawnych istotne dla funkcjonowania sektora bankowego w okresie pandemii COVID-19

 1. Zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów ws. zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
 2. Regulacja w zakresie zmiany warunków lub terminów spłaty kredytu lub pożyczki udzielonej przez bank mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy
 3. Regulacje w zakresie „wakacji kredytowych” i ich wpływ na działalność banków
 4. Prace nad wdrożeniem pakietu CRR II/CRD V (Capital Requirements Regulation II, Capital Requirements Directive V)
  • stan prac legislacyjnych
  • konsekwencje wdrożenia pakietu w kontekście pandemii COVID-19

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników departamentów zarządzania ryzykiem
 • pracowników departamentów prawnych
 • pracowników departamentów compliance
 • pracowników departamentów nadzoru i kontroli
 • pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków informacyjnych/sprawozdawczych

POZOSTAŁE SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Zamów bezpłatną

konsultację

Wystarczy, że klikniesz w poniższy przycisk i umówisz się na konsultacje z jednym z naszych specjalistów, abyśmy przygotowali szkolenie dla Twojego zespołu lub omówili możliwą współpracę.

pic_telefon2