Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu
 1. Instytucje finansowe i charakterystyka ich działalności – banki, instytucje parabankowe a instytucje niebankowe
 2. Konsument czy klient? Kilka słów o systemie ochrony praw na rynku finansowym
 3. Istota marketingu instytucji finansowych oraz rodzaje kanałów dystrybucji usług finansowych. Usługa finansowa jako produkt marketingowy
 4. Promocja usług finansowych i przykłady ich zastosowania w wybranych instytucjach finansowych
 5. Marketing na gruncie ustawy prawo bankowe, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o kredycie hipotecznym oraz ustawy o usługach płatniczych. Kto może posługiwać się nazwami „bank” i „kasa”? Jakie warunki powinna spełniać reklama dotycząca kredytu konsumenckiego?
 6. Reklamowanie usług maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych. Jakie wymogi nakładają ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 7. Pozanormatywne uregulowania reklamy – dobre praktyki w zakresie standardów reklamowych kredytu konsumenckiego, Kodeks Etyki Reklamy
 8. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, nieuczciwa praktyka rynkowa oraz praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. Przykłady działań Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Szkolenie skierowane jest do:

 1. Banków, w szczególności:
 • pracowników departamentów prawnych
 • pracowników departamentów compliance
 • pracowników departamentów odpowiedzialnych za produkty adresowane do konsumentów
 • pracowników departamentów marketingu, PR i promocji
 • pracowników departamentów zajmujących się skargami klientów

2. Towarzystw ubezpieczeniowych

3. Pozostałych instytucji finansowych

4. Przedstawicieli organów ochrony konkurencji i konsumentów

5. Przedstawicieli organów nadzoru nad rynkiem finansowym

6. Agencji reklamowych zajmujących się obsługą instytucji finansowych i ubezpieczeniowych

POZOSTAŁE SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Zamów bezpłatną

konsultację

Wystarczy, że klikniesz w poniższy przycisk i umówisz się na konsultacje z jednym z naszych specjalistów, abyśmy przygotowali szkolenie dla Twojego zespołu lub omówili możliwą współpracę.

pic_telefon2