Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu
 1. Bankowe rozliczenia pieniężne jako czynność bankowa sensu stricto
 2. Istota i formy bankowych rozliczeń pieniężnych. Jaka relacja zachodzi pomiędzy regulacjami kodeksu cywilnego, ustawy prawo bankowe oraz ustawy o usługach płatniczych?
 3. Obowiązki banków związane z przeprowadzeniem rozliczeń pieniężnych
 4. Pojęcie rachunku rozliczeniowego banku w ujęciu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasada nadzoru nad tymi systemami. Kiedy środki zgromadzone na rachunku rozliczeniowym są wolne od zajęcia?
 5. Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa. Zasady odpowiedzialności banków wobec posiadacza rachunku za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem polecenia rozliczenia pieniężnego na gruncie kodeksu cywilnego
 6. Wykonywanie transakcji płatniczych na podstawie ustawy o usługach płatniczych. Czym jest unikatowy identyfikator? Czy bank ma obowiązek weryfikacji danych odbiorcy?
 7. Przesłanki i zakres odpowiedzialności dostawcy płatnika oraz dostawcy odbiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej na gruncie ustawy o usługach płatniczych
 8. Siła wyższa vs. odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej na gruncie ustawy o usługach płatniczych

Szkolenie skierowane jest do:

 1. Przedstawicieli banków, krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych oraz innych dostawców usług płatniczych, w szczególności:
 • kadry zarządzającej
 • pracowników departamentów compliance
 • pracowników departamentów prawnych
 • pracowników departamentów operacyjnych
 • pracowników departamentów IT
 1. Specjalistów branży płatniczej, bankowej i acquiringowej
 2. Firm technologicznych wykorzystujących nowoczesne metody płatności

POZOSTAŁE SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Zamów bezpłatną

konsultację

Wystarczy, że klikniesz w poniższy przycisk i umówisz się na konsultacje z jednym z naszych specjalistów, abyśmy przygotowali szkolenie dla Twojego zespołu lub omówili możliwą współpracę.

pic_telefon2