Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu
  1. Zagadnienia ogólne w zakresie AML/CFT – charakterystyka procederu prania pieniędzy
  2. Omówienie podstawowych pojęć. Kto to jest beneficjent rzeczywisty? Kiedy klient jest tzw. PEP’em?
  3. Organy informacji finansowej. Jakie kompetencje posiada minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej?
  4. Instytucje obowiązane. Kogo dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
  5. Uczestnicy czynności związanych z AML/CFT i ich odpowiedzialność. Podział i zakres ról w organizacji
  6. Risk-based approach, czyli jak należy określić ryzyko AML/CFT w stosunku do klienta oraz w zakresie własnej działalności?
  7. Środki bezpieczeństwa finansowego – czym są i jak należy je stosować? Kiedy należy wdrożyć uproszczone a kiedy wzmożone środki bezpieczeństwa oraz jakie są szczególne środki ograniczające?
  8. Warunki odstąpienia od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Czym jest pieniądz elektroniczny?
  9. Korzystanie z usług podmiotów trzecich. Charakterystyka outsourcingu procesów AML oraz współpracy grupowej
  10. Omówienie obowiązków szkoleniowych. Co powinny uwzględniać i w jakiej formie należy je realizować?
  11. Opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych. Jak długo należy przechowywać informacje o kliencie? Czym jest whistleblowing?
  12. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia i jakie informacje są w nim zawarte?
  13. Obowiązki związane ze współdziałaniem instytucji obowiązanych z GIIF. Czym są transakcje ponadprogowe i transakcje podejrzane oraz kiedy należy o nich informować?
  14. Obowiązki związane ze współdziałaniem z GIIF. Na czym polega proces wstrzymywania transakcji oraz blokowania rachunków?
  15. Zasady rejestracji działalności gospodarczej w zakresie walut wirtualnych oraz polegającej na świadczeniu usług na rzecz spółek i trustów
  16. Kontrola instytucji obowiązanych i zasady odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków ustawowych

Szkolenie skierowane jest do:

  1. Banków
  2. Radców prawnych
  3. Notariuszy
  4. Adwokatów
  5. Przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową
  6. Doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów
  7. Biur rachunkowych
  8. Agencji celnych
  1. Przedsiębiorców świadczących usługi polegające na:
   • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
   • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
   • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
  1. Pośredników w obrocie nieruchomościami
  2. Stowarzyszenia posiadających osobowość prawną, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro
  3. Przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro
  4. Przedsiębiorców w zakresie w jakim prowadzą działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych, oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych prowadzących taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  5. Przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami

POZOSTAŁE SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Zamów bezpłatną

konsultację

Wystarczy, że klikniesz w poniższy przycisk i umówisz się na konsultacje z jednym z naszych specjalistów, abyśmy przygotowali szkolenie dla Twojego zespołu lub omówili możliwą współpracę.

pic_telefon2