Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

I. Postępowanie zabezpieczające w upadłości i restrukturyzacji

 1. Niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością
 2. Tymczasowy nadzorca sądowy / tymczasowy zarządca / zarządca przymusowy
 3. Zawieszenie postępowań egzekucyjnych
 4. Zakaz korzystania przez wierzycieli z zabezpieczeń – czy możliwy jako forma zabezpieczenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku restrukturyzacyjnego

II. Ograniczenia w egzekucji i realizacji zabezpieczeń po otwarciu restrukturyzacji lub ogłoszeniu upadłości

 1. Zastaw rejestrowy i zastaw finansowy
 2. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego
 3. Potrącenie
 4. Cesja na zabezpieczenie i przewłaszczenie na zabezpieczenie
 5. Zastrzeżenie prawa własności
 6. Wpis hipoteki lub innego ograniczonego prawa rzeczowego po ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego

III. Bezskuteczność zabezpieczeń po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

 1. Bezskuteczność zabezpieczeń w postępowaniach innych niż sanacja
 2. Bezskuteczność zabezpieczenia finansowania po otwarciu sanacji

IV. Bezskuteczność zabezpieczeń po ogłoszeniu upadłości

 1. Bezskuteczność zabezpieczeń z mocy prawa
 2. Bezskuteczność zabezpieczeń stwierdzana orzeczeniem sędziego-komisarza
 3. Skarga pauliańska syndyka jako forma uznania zabezpieczenia za bezskuteczne względem masy upadłości

V. Zabezpieczenie kredytu/pożyczki a upadłość konsumencka kredytobiorcy/pożyczkobiorcy

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników departamentów prawnych
 • pracowników departamentów compliance
 • pracowników departamentów windykacyjnych
 • pracowników departamentów ryzyka kredytowego
 • pracowników departamentów zarządzania ryzykiem

POZOSTAŁE SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Zamów bezpłatną

konsultację

Wystarczy, że klikniesz w poniższy przycisk i umówisz się na konsultacje z jednym z naszych specjalistów, abyśmy przygotowali szkolenie dla Twojego zespołu lub omówili możliwą współpracę.

pic_telefon2