Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu
 1. Nowe definicje oraz wyłączenia zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych
 2. Planowanie zamówień publicznych
 3. Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego
 4. Wstępne konsultacje rynkowe.
 5. Opis przedmiotu zamówienia
 6. Wartość szacunkowa zamówienia–prawidłowe ustalenia według nowej ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem „jednego” zamówienia publicznego
 7. Komisja przetargowa w kontekście zasady minimalizacji konfliktu interesów
 8. Komunikacja elektroniczna
 9. Warunki stawiane Wykonawcom i dokumentowanie ich spełniania
 10. Przetarg nieograniczony – zarys problematyki
 11. Procedura podstawowa w 3 odsłonach (omówienie różnic)
 12. Procedura zamówienia z wolnej ręki
 13. Nowe przesłanki odrzucania ofert.
 14. Umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem:
  • zasady współdziałania
  • klauzul zabronionych
  • minimalnej treści umowy
  • raportu z wykonania umowy
  • ogłoszenia o wykonaniu umowy
 15. Inne nowości
  • obliczanie terminów
  • udostępnianie ofert
  • informacja do Prezesa UZP o złożonych ofertach
  • koncyliacja i mediacja
  • nowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej
  • unifikacja procesu kontroli zamówień publicznych
  • obligatoryjne zastosowanie konkursu

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników instytucji podlegających prawu zamówień publicznych.

POZOSTAŁE SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Zamów bezpłatną

konsultację

Wystarczy, że klikniesz w poniższy przycisk i umówisz się na konsultacje z jednym z naszych specjalistów, abyśmy przygotowali szkolenie dla Twojego zespołu lub omówili możliwą współpracę.

pic_telefon2