Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu
Dr hab. Witold Srokosz, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Witold Srokosz, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Witold Srokosz, prof. nadzw. UWr – zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny we Wrocławiu, gdzie prowadzi kancelarię prawną. Specjalizuje się w prawie bankowym oraz w prawie rynku finansowego. Autor ponad stu publikacji poświęconych polskiemu i unijnemu prawu bankowemu oraz prawu rynku finansowego (w tym m.in. monografii Czynności bankowe zastrzeżone dla banków, Bydgoszcz-Wrocław 2003; Instytucje parabankowe w Polsce, Warszawa 2011; Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta. Aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne, Wrocław 2016 (współautorzy S. Bala, T. Kopyściański), artykułów i glos w czasopismach, rozdziałów w monografiach a także ponad sześćdziesięciu komentarzy problemowych zamieszczonych w Lex dla Banków). Jest członkiem Rady Programowej Monitora Prawa Bankowego.

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE