Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu
Prof. Aleksander Chłopecki

Prof. Aleksander Chłopecki

Prof. Aleksander Chłopecki – profesor  zwyczajny nauk prawnych, zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Prawa Handlowego),  radca prawny, of counsel w kancelarii Dentons, specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, prawie rynku kapitałowego, bankowym oraz ubezpieczeniowym. Jest Prezesem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych. W swej dotychczasowej karierze pełnił też funkcję Zastępcy Przewodniczącego ds. Prawnych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, był Członkiem Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a także Przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU. Prof. Chłopecki jest autorem i współautorem dziewięciu książek i kilkudziesięciu artykułów poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu, a także współautorem części regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym.

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE