Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

2078,70  z VAT, (1690,00  netto)

Opis

Do 2 września -20% na zakup szkolenia:

Dodaj produkt do koszyka i w polu na kupon wpisz:

 • 10pazdziernika – kupon obniża opłatę za szkolenie o 20%! Kupon ważny do 2 września.

Od 3 września wracamy ze standardową ceną, bez możliwości rabatu. Nie zwlekaj!

10 października 2024 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, Warszawa

Szkolenie poprowadzi:

Dr Łukasz Węgrzynowski - mini

dr Łukasz Węgrzynowski – adiunkt w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, wykładowca OIRP Warszawa, specjalista do spraw orzecznictwa w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, radca prawny. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa umów i prawa konsumenckiego.

Prawnik mający wieloletnie doświadczenie w sporach sądowych, związanych zwłaszcza z roszczeniami kontraktowymi i roszczeniami wynikającymi z wad prawnych umów. Autor ponad dwustu opracowań naukowych, w tym dwóch monografii (Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej, Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej). Autor 33 publikacji dotyczących kredytów frankowych.

Obecnie pojawia się wiele poglądów i stanowisk po obu stronach sporu frankowego, które nie zawsze w sposób w pełni obiektywny i rzetelny pozwalają ocenić wszystkie prawne aspekty tego sporu.

Celem szkolenia jest eliminacja wynikającego stąd chaosu informacyjnego i przedstawienie w sposób kompleksowy i obiektywny sytuacji prawnej podmiotów uczestniczących w sporze frankowym.

Podczas szkolenia Prowadzący:

 • Wskaże możliwe do zastosowania instrumenty prawne i zarzuty, przysługujące zarówno kredytobiorcy będącemu konsumentem, kredytobiorcy będącemu przedsiębiorcą jak też kredytodawcy,
 • Oceni realną skuteczność tych instrumentów z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz polskiego Sądu Najwyższego,
 • Przedstawi ryzyka prawne związane z ugodą frankową.

Weź udział w szkoleniu i dowiedz się o:

 • Różnych aspektach prawnych sporu frankowego, przedstawionych w sposób obiektywny,
 • Wadach prawnych umowy kredytu frankowego,
 • Instrumentach prawnych i zarzutach przysługujących obu stronom sporu frankowego,
 • Przedawnieniu roszczeń z wadliwej umowy kredytu frankowego,
 • Ryzykach prawnych związanych z ugodą frankową.

Dla kogo jest to szkolenie:

Wszystkich osób zainteresowanych problematyką kredytów frankowych, w szczególności do:

 • pełnomocników procesowych kredytodawców,
 • pełnomocników procesowych kredytobiorców,
 • sędziów,
 • referendarzy sądowych,
 • asystentów sędziów,

a także wszystkich innych osób, które chcą wyjaśnić swoją sytuację prawną związaną z kredytem.

Zalety udziału w szkoleniu stacjonarnym:

 • Szkolenia prowadzone przez wybitnych ekspertów, którzy łączą specjalistyczną wiedzę z praktyką w największych bankach i kancelariach w Polsce, zostań częścią tej społeczności.
 • Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia
 • Możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności, co wpływa na wzrost kompetencji i pozwala na podejmowanie nowych wyzwań zawodowych.
 • Udział w szkoleniu pozwala na otrzymanie punktów szkoleniowych i wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.
 • czwartek, 10 października 2024 r.

  10.00-10.15 – Rejestracja uczestników

  10.15-11.45

  1. Dwa modele sporu frankowego – spór z udziałem przedsiębiorcy, spór z udziałem konsumenta
  • Kryteria rozróżnienia obu modeli sporu frankowego
  • Skutki prawne obu modeli sporu frankowego
  • Wady prawne umów kredytu frankowego
  1. Zakres oddziaływania dyrektywy 93/13 na polski porządek prawny
  • Dyrektywa 93/13 w unijnym systemie prawnym (geneza, charakterystyka)
  • Zasady oddziaływania dyrektywy 93/13 na krajowy porządek prawny (zasada autonomii proceduralnej, wykładnia prounijna, charakterystyka działalności orzeczniczej TSUE)
  • Zakres przedmiotowy dyrektywy 93/13
  • Zakres tempolarny dyrektywy 93/13
  • Skutki wyłączenia z art. 1 ust. 2 dyrektywy 93/13
  • Skutki wynikające z art. 8 dyrektywy 93/13
  • Konsument jako podmiot chroniony na podstawie dyrektywy 93/13
  1. Instrumenty prawne przysługujące kredytobiorcy, który jest przedsiębiorcą
  • Charakterystyka dostępnych instrumentów prawnych
  • Skutki prawne możliwych do zastosowania instrumentów prawnych

  11.45-12.15 – Przerwa na kawę

  12.15-13.45

  1. Instrumenty prawne przysługujące kredytobiorcy, który jest konsumentem
  • Charakterystyka przesłanek i skutków dyrektywy 93/13
  • Nieważność umowy zawierającej niedozwolone postanowienia umowne
  • Powództwo o ustalenie i o zapłatę
  • Wniosek o zabezpieczenie
  1. Instrumenty przysługujące kredytodawcy w sporze frankowym
  • Zarzuty przeciwko żądaniu ustalającemu i żądaniu zapłaty
  • Zwalczanie wniosku o zabezpieczenie
  • Zarzut potrącenia
  • Zarzut zatrzymania

  13.45-14.45 – Lunch

  14.45-16.15

  1. Przedawnienie roszczeń z wadliwej umowy kredytu frankowego
  • Przedawnienie roszczeń kredytodawcy i kredytobiorcy na zasadach ogólnych
  • Przedawnienie roszczeń kredytodawcy i kredytobiorcy w związku z dyrektywą 93/13
  1. Ryzyka prawne związane z ugodą frankową

  16.15 – 16.45 – Pytania i dyskusja

Jak odbywa się szkolenie?

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00 hotelu Mercure Centrum przy ul. Złotej 48/54 w  Warszawie, wcześniej odbywa się rejestracja Uczestników. Każdy z nich wyposażony zostaje w wydrukowany komplet materiałów szkoleniowych. W czasie szkolenia Uczestnicy mają unikalną możliwość zadawania pytań i bezpośrednich rozmów zarówno z Prowadzącym jak i innymi Uczestnikami.  Zaplanowaliśmy dwie przerwy, jedną na kawę, drugą godzinną na lunch. Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, prześlemy po przeprowadzonym szkoleniu na adres e-mail Uczestnika.

Stacjonarne szkolenia ISPB

Zgłoś się na szkolenie, wybierz odpowiedni dla siebie sposób:

1. Nie zwlekaj i kup dostęp do szkolenia dla siebie! Opłać zamówienie i otrzymaj  fakturę VAT

2. Jesteś kierownikiem lub reprezentujesz dział HR?

Wybierz odpowiednią ilość miejsc dla pracowników i kliknij „Dodaj do koszyka”. Następnie podczas podawania danych do FV wpisz dane osób, które mają otrzymać od nas informacje nt. szkolenia.

3. Zgłoś się na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi :

2078,70  z VAT, (1690,00  netto)

Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi :

2078,70  z VAT, (1690,00  netto)