Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu
Prof. dr hab. Paweł Wajda

Prof. dr hab. Paweł Wajda

Prof. dr hab. Paweł Wajda – profesor prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych, prawie bankowym, prawie ubezpieczeniowym, prawie rynków kapitałowych, prawie administracyjnym, postępowaniach administracyjnych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Świadczył usługi prawne dla największych instytucji finansowych związane z regulacjami rynku bankowego, rynku ubezpieczeń, rynku kapitałowego oraz rynku usług płatniczych a także reprezentował klientów w postępowaniach administracyjnych (w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego; Prezesem UOKiK, Rzecznikiem Finansowym) i postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Jest autorem ponad dwustu publikacji akademickich dotyczących głównie regulacji rynków finansowych. Jest sędzią Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE