Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu
Piotr Zimmerman

Piotr Zimmerman

Piotr Zimmerman – radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, założyciel i partner kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy, Pre­­zes Za­­rzą­­du Zi­m­me­r­man Fi­­li­­piak Re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cja S.A.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Współtwórca ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. By­ły sę­dzia są­dów upa­dło­ścio­wych w War­sza­wie i Sz­cze­ci­nie, wie­lo­let­ni sę­dzia-komisarz w naj­więk­szych po­stę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych w Pol­sce. Po­­sia­­da bo­­ga­­te do­­świa­d­cze­­nie w re­­pre­­ze­n­to­­wa­­niu dłu­ż­ni­­ków w po­­stę­­po­­wa­­niach zmie­­rza­­ją­­cych do zawarcia układu we wszy­st­kich zna­­nych pra­­wu pro­­ce­­du­­rach.

Od lat wyróżniany w polskich i międzynarodowych rankingach prawniczych: Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita, Legal 500, Chambers and Partners oraz WHO IS WHO Legal. Autor siedmiu wydań Komentarza Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne.  (Wydawnictwo C.H. Beck, wy. 2007, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019 i 2022) Publikacje Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu. Występuje jako prelegent na konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego.

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE