Stosowanie wskaźnika referencyjnego WIRON

Monitor Prawa Bankowego 2023/09 Wrzesień

Dokument Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych

Rekomendacja w zakresie zasad i sposobów stosowania wskaźnika referencyjnego WIRON (lub wskaźników referencyjnych z Rodziny Indeksów Składanych WIRON) przy zawieraniu nowych umów dla produktów w złotych bazujących na wskaźniku referencyjnym oferowanych przez podmioty rynku finansowego

Rekomendacja została przygotowana w celu zapewnienia dokładności i rzetelności stosowania w umowach wskaźników referencyjnych przez podmioty rynku finansowego. Cel ten wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (...)