Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

140,40  z VAT, (130,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2024/06

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – artykuły Monitora Prawa Bankowego, będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto (możesz być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu). Miej dostęp do tego wydania z komputera, tabletu czy telefonu. Dostęp do wydania nie wygasa i otrzymasz go natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami.

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych

Zdalne nawiązywanie stosunków gospodarczych
– pismo Urzędu KNF z września 2023 r. …………………………………………………………… 2

Orzecznictwo sądów

Abuzywność klauzuli zmiennego oprocentowania
– wyrok SN z 8 marca 2023 r. (II CSKP 617/22) ……………………………………………….. 20

Kredyt indeksowany udzielony przedsiębiorcy
– wyrok SN z 12 kwietnia 2023 r. (II CNPP 11/22) ……………………………………………. 32

Przedterminowa spłata kredytu hipotecznego
– uchwała SN z 31 maja 2023 r. (III CZP 144/22) ……………………………………………… 43

Przedawnienie roszczenia z umowy zlecenia gwarancji
– wyrok SN z 11 lipca 2023 r. (II CSKP 734/22) ……………………………………………….. 51

Opinia Prezesa NBP w sprawie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych
– wyrok NSA z 11 sierpnia 2022 r. (II GSK 457/19) …………………………………………… 58

Glosy

Przedterminowa spłata kredytu hipotecznego
– glosa do uchwały SN z 31 maja 2023 r. (III CZP 144/22) ………………………………… 66
Dominika Rogoń

Poglądy

Kontrakt terminowy na energię elektryczną a kompetencja zarządcy
masy sanacyjnej do odstąpienia od umowy wzajemnej …………………………………… 75
Rafał Adamus

Ujawnienie tajemnicy bankowej nabywcy wierzytelności od klienta banku …………. 83
Tomasz Czech

Bezpłatny artykuł: Wpływ modelu obowiązków kontrolno-nadzorczych depozytariusza
na podstawy i zakres jego odpowiedzialności odszkodowawczej
względem uczestników funduszu
…………………………………………………………………… 92
Piotr Rodziewicz

Monitor Prawa Bankowego numer 2024/06