Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

140,40  z VAT, (130,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2023/11

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – artykuły Monitora Prawa Bankowego, będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto (możesz być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu). Miej dostęp do tego wydania z komputera, tabletu czy telefonu. Dostęp do wydania nie wygasa i otrzymasz go natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami.

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych

Wskaźnik referencyjny WIBOR
– stanowisko Urzędu KNF z 26 lipca 2023 r. ………………………………………………………. 2

Nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi
– stanowisko Urzędu KNF z 29 sierpnia 2023 r. ……………………………………………….. 10

Orzecznictwo sądów

Bezskuteczność przewłaszczenia na zabezpieczenie wobec masy upadłości
– wyrok SN z 15 grudnia 2021 r. (II CSKP 112/21) …………………………………………….. 13

Sprzeczność umowy kredytu indeksowanego z ustawą
– wyrok SN z 13 października 2022 r. (II CSKP 864/22)……………………………………… 24

Zastosowanie art. 75c prawa bankowego
– wyrok SN z 8 marca 2023 r. (II CSKP 832/22) ………………………………………………… 32

Glosy

Bezskuteczność przewłaszczenia na zabezpieczenie wobec masy upadłości
– glosa do wyroku SN z 15 grudnia 2021 r. (II CSKP 112/21)………………………………. 36
Rafał Adamus

Poglądy

Zakaz zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego…………………………. 45
Artur Nowacki

Bezpłatny artykuł: Obowiązek wystąpienia przez depozytariusza z powództwem
odszkodowawczym w imieniu uczestnika funduszu inwestycyjnego
przeciwko towarzystwu funduszy inwestycyjnych lub spółce zarządzającej…………. 59
Piotr Rodziewicz

Depozyt papierów wartościowych w technologii rozproszonego
rejestru (DLT) a „własność” papierów wartościowych………………………………………… 67
Kacper Wosiak

Managing of ICT third-party risk – new obligations
under the Regulation on Digital Operational Resilience……………………………………… 79
Bartosz Wyżykowski

Monitor Prawa Bankowego numer 2023/11