Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

140,40  z VAT, (130,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2023/10

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – artykuły Monitora Prawa Bankowego, będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto (możesz być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu). Miej dostęp do tego wydania z komputera, tabletu czy telefonu. Dostęp do wydania nie wygasa i otrzymasz go natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami.

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych

Ocena WIBOR
– stanowisko Urzędu KNF z 29 czerwca 2023 r. ………………………………………………… 2

Orzecznictwo sądów

Wypowiedzenie umowy pożyczki przez syndyka
– wyrok SN z 15 grudnia 2021 r. (IV CSKP 198/21) …………………………………………….. 4

Obniżenie sumy gwarancji bankowej
– wyrok SN z 24 lutego 2022 r. (II CSKP 18/22) ………………………………………………….. 8

Roszczenia agenta wobec banku
– wyrok Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2023 r. (II CSKP 2252/22) ………………….. 16

Związek umowy kredytu z działalnością gospodarczą kredytobiorcy
– wyrok SN z 18 kwietnia 2023 r. (II CSKP 914/22) …………………………………………… 29

Potrącenie wierzytelności po ogłoszeniu upadłości
– wyrok SN z 21 kwietnia 2023 r. (II CSKP 1185/22) …………………………………………. 34

Ustanowienie kuratora banku
– wyrok NSA z 19 października 2021 r. (II GSK 383/20) …………………………………….. 39

Glosy

Nieprawdziwe zaświadczenie o zatrudnieniu
– glosa do wyroku SA w Warszawie z 8 kwietnia 2021 r. (II AKa 272/19)……………… 51
Zygmunt Kukuła

Poglądy

Transakcja płatnicza……………………………………………………………………………………….. 57
Tomasz Czech

Bezpłatny artykuł: Emisja tokenów i odpowiedzialność cywilna emitenta oraz członków
jego organów w rozporządzeniu MiCA ze szczególnym uwzględnieniem
tokenów będących pieniądzem elektronicznym
………………………………………………… 67
Ewa Mazurkiewicz, Szymon Jelonek, Igor Sobieski

Bezpłatny artykuł: Podstawienie procesowe syndyka w miejsce upadłego…………………………………….. 82
Bartosz Sierakowski, Wojciech Bobik

Bezpłatny artykuł: Gwarancja bankowa i jej rodzaje w procesie restrukturyzacji konsensualnej……….. 95
Artur Rutkowski

Monitor Prawa Bankowego numer 2023/10