Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

140,40  z VAT, (130,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2024/05

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – artykuły Monitora Prawa Bankowego, będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto (możesz być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu). Miej dostęp do tego wydania z komputera, tabletu czy telefonu. Dostęp do wydania nie wygasa i otrzymasz go natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami.

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych

Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego
– pismo Urzędu KNF z 31 stycznia 2024 r. (DBR-DBRZ2.804.14.2023.MG)…………. 2

Odmowa nawiązania stosunków gospodarczych
– komunikat GIIF z 25 stycznia 2024 r………………………………………………………………… 9

Orzecznictwo sądów

Program emisji weksli
– wyrok SN z 26 stycznia 2023 r. (II CSKP 873/22) ……………………………………………. 13

Gwarancja ubezpieczeniowa
– wyrok SN z 20 lutego 2023 r. (II CSKP 732/22) ………………………………………………. 26

Wypowiedzenie umowy kredytu
– wyrok SN z 22 lutego 2023 r. (II CSKP 786/22) ………………………………………………. 38

Nieważność umowy zawierającej niedozwolone postanowienia umowne
– wyrok SN z 29 marca 2023 r. (II CSKP 1837/22) …………………………………………….. 44

Proces sądowy po ogłoszeniu upadłości pozwanego banku
– postanowienie SN z 29 września 2023 r. (III CZ 265/23) …………………………………. 51

Glosy

Nieważność umowy zawierającej niedozwolone postanowienia umowne
– glosa do wyroku SN z 29 marca 2023 r. (II CSKP 1837/22) ……………………………… 58
Łukasz Węgrzynowski

Poglądy

Nadzór KNF nad działalnością instytucji pożyczkowych …………………………………… 72
Witold Srokosz

Gwarancja ubezpieczeniowa KUKE jako uznana ochrona kredytowa
nierzeczywista w rozumieniu CRR ………………………………………………………………….. 88
Magdalena Jaczewska-Żurek, Łukasz Szymański

Monitor Prawa Bankowego numer 2024/05