Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

140,40  z VAT, (130,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2024/04

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – artykuły Monitora Prawa Bankowego, będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto (możesz być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu). Miej dostęp do tego wydania z komputera, tabletu czy telefonu. Dostęp do wydania nie wygasa i otrzymasz go natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami.

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych

Stosowanie rekomendacji U
– pismo Urzędu KNF z 15 grudnia 2023 r…………………………………………………………… 2

Family office
– pismo Urzędu KNF z 21 grudnia 2023 r…………………………………………………………… 5

Orzecznictwo sądów

Sprzeczność umowy opcji walutowej z zasadami współżycia społecznego
– wyrok SN z 3 listopada 2022 r. (II CSKP 610/22) ……………………………………………… 7

Odpowiedzialność banku za nieprawidłowe działania pracownika
– wyrok SN z 20 grudnia 2022 r. (II CSKP 257/22) …………………………………………….. 17

Poręczyciel wekslowy jako konsument
– wyrok SN z 8 marca 2023 r. (II CSKP 842/22) ………………………………………………… 23

Przedawnienie roszczeń banku po wypowiedzeniu umowy kredytu
– uchwała (7) Sądu Najwyższego z 10 maja 2023 r. (III CZP 52/22) …………………….. 33

Ważność umowy kredytu obejmującej klauzule abuzywne
– wyrok SN z 19 września 2023 r. (II CSKP 1110/22) ………………………………………… 43

Przejęcie przedmiotu zastawu po jego zajęciu
– wyrok SN z 10 stycznia 2024 r. (II CSKP 781/22) ……………………………………………. 51

Przetwarzanie danych osobowych niedoszłego kredytobiorcy
– wyrok WSA z 23 lutego 2022 r. (II SA/Wa 1128/21) ………………………………………… 58

Glosy

Pojęcie wyłudzenia kredytu
– glosa do wyroku SA w Poznaniu z 26 maja 2022 r. (II AKa 179/21)…………………… 66
Zygmunt Kukuła

Poglądy

Umowa konsumenckiej pożyczki lombardowej ………………………………………………… 72
Tomasz Czech

Bezpłatny artykuł: Czy banki mogą wykonywać kopię dokumentów tożsamości klientów
Czy banki mogą wykonywać kopię dokumentów tożsamości klientów ……………………………………………………… 88
Kamil Gliwiński, Igor Nowaczyński

Uprawnienie do otrzymania informacji o dokonanej ocenie zdolności
kredytowej – uwagi na tle zmienionego art. 70a prawa bankowego……………………. 95
Kamil Majewski, Leszek Nepelski

Monitor Prawa Bankowego numer 2024/04