Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

140,40  z VAT, (130,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2024/03

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – artykuły Monitora Prawa Bankowego, będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto (możesz być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu). Miej dostęp do tego wydania z komputera, tabletu czy telefonu. Dostęp do wydania nie wygasa i otrzymasz go natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami.

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych

Programy poleceń i programy partnerskie firm inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z października 2023 r………………………………………………………… 2

Umowa leasingu konsumenckiego
– pismo Urzędu KNF z 8 grudnia 2023 r…………………………………………………………….. 7

Orzecznictwo sądów

Nieważność hipoteki
– wyrok SN z 27 października 2022 r. (II CSKP 478/22) ………………………………………. 8

Ochrona depozytów gminy w razie upadłości banku
– wyrok SN z 3 listopada 2022 r. (II CSKP 129/22) ……………………………………………. 19

Legitymacja wierzyciela do wytoczenia powództwa pauliańskiego
po ogłoszeniu upadłości dłużnika
– uchwała (7) SN z 14 czerwca 2023 r. (III CZP 84 /22) ……………………………………… 25

Notarialne oświadczenie o poddanu się egzekucji na rzecz administratora
zabezpieczeń
– postanowienie SN z 13 stycznia 2023 r. (III CZP 145/22) ………………………………… 38

Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze
– wyrok SN z 15 września 2023 r. (II CSKP 1013/22) ………………………………………… 47

Ważność umowy kredytu obejmującej klauzule abuzywne
– wyrok SN z 19 września 2023 r. (II CSKP 1495/22) ………………………………………… 55

Glosy

Legitymacja wierzyciela do wytoczenia powództwa pauliańskiego
po ogłoszeniu upadłości dłużnika
– glosa do uchwały (7) SN z 14 czerwca 2023 r. (III CZP 84/22)………………………….. 63
Rafał Adamus

Poglądy

Bezpłatny artykuł: Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym banku
w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego
lub indeksowanego do kursu waluty obcej ………………………………………………………. 71
Bartosz Sierakowski, Michał Paczek

Bezpłatny artykuł: Odpowiedzialność banku z tytułu nieautoryzowanych transakcji płatniczych………. 80
Grzegorz Ostaszewski

Procedura grupowa AML – przegląd dotychczasowych
rozwiązań i wymogów regulacyjnych……………………………………………………………….. 89
Kamil Majewski

Monitor Prawa Bankowego numer 2024/03