Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

140,40  z VAT, (130,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2024/02

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – artykuły Monitora Prawa Bankowego, będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto (możesz być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu). Miej dostęp do tego wydania z komputera, tabletu czy telefonu. Dostęp do wydania nie wygasa i otrzymasz go natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami.

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych

Skutki wykreślenia wpisu z rejestru instytucji pożyczkowych
– pismo Urzędu KNF z 5 stycznia 2024 r. ………………………………………………………….. 2

Działalność lombardowa – najważniejsze informacje
– pismo Urzędu KNF z 10 stycznia 2024 r………………………………………………………….. 3

Orzecznictwo sądów

Bezskuteczność zaspokojenia niewymagalnej wierzytelności
hipotecznej wobec masy upadłości
– wyrok SN z 11 października 2022 r. (II CSKP 422/22) ………………………………………. 4

Świadczenie wyrównawcze na rzecz agenta banku
– wyrok SN z 15 grudnia 2022 r. (II CSKP 294/22) …………………………………………….. 18

Wypowiedzenie umowy kredytu
– wyrok SN z 12 kwietnia 2023 r. (II CSKP 881/22) …………………………………………… 24

Ważność umowy kredytu obejmującej klauzule abuzywne
– wyrok SN z 18 września 2023 r. (II CSKP 1627/22) ………………………………………… 35

Glosy

Bezskuteczność zaspokojenia niewymagalnej wierzytelności
hipotecznej wobec masy upadłości
– glosa do wyroku SN z 11 października 2022 r. (II CSKP 422/22)………………………. 52
Tomasz Czech

Poglądy

Zagadnienie prawa wierzyciela do informacji po nieprawomocnym
oddaleniu wniosku o zatwierdzenie układu ………………………………………………………. 62
Rafał Adamus

Ochrona rachunku bankowego dłużnika w prawie niemieckim
– Pfändungsschutzkonto………………………………………………………………………………… 72
Patrycja Tomala

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
zamiany obligacji kapitałowych emitowanych przez banki oraz domy
maklerskie na akcje ……………………………………………………………………………………….. 90
Przemysław Kopka

Monitor Prawa Bankowego numer 2024/02