Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

140,40  z VAT, (130,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2024/01

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – artykuły Monitora Prawa Bankowego, będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto (możesz być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu). Miej dostęp do tego wydania z komputera, tabletu czy telefonu. Dostęp do wydania nie wygasa i otrzymasz go natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami.

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych

Alternatywne spółki inwestycyjne
– pismo Urzędu KNF z 1 września 2023 r. …………………………………………………………. 2

Platformy crowdfundingowe
– pismo Urzędu KNF z 9 listopada 2023 r. …………………………………………………………. 4

Orzecznictwo sądów

Upadłość zleceniodawcy gwarancji ubezpieczeniowej
– wyrok SN z 12 lipca 2022 r. (II CSKP 436/22) ………………………………………………….. 6

Zaspokojenie z nieruchomości przewłaszczonej na zabezpieczenie
– wyrok SN z 20 września 2022 r. (II CSKP 930/22)…………………………………………… 18

Zaskarżenie decyzji zarządcy komisarycznego SKOK o nieudzieleniu absolutorium
– wyrok SN z 17 lutego 2023 r. (II CSKP 799/22) ………………………………………………. 27

Zmiana wierzyciela hipotecznego w księdze wieczystej
– wyrok SN z 28 marca 2023 r. (II CSKP 882/22) ………………………………………………. 34

Wypowiedzenie umowy kredytu
– wyrok SN z 31 maja 2023 r. (II CSKP 281/22) ………………………………………………… 4

Glosy

Umowa o celu mieszanym a dyrektywa 93/13
– glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 czerwca 2023 r. (C-570/21)… 53
Łukasz Węgrzynowski

Poglądy

O przynależności majątkowej zastawu rejestrowego
ustanowionego na administratora……………………………………………………………………. 66
Tomasz Czech

Czy zabezpieczenie ustanowione w przymusowej restrukturyzacji banku,
w oparciu o zmianę umowy dokonaną przez BFG, może być bezskuteczne
w postępowaniu sanacyjnym kontrahenta………………………………………………………… 83
Rafał Adamus

Umowa pożyczki podporządkowanej jako instrument AT1………………………………… 91
Wojciech Janowski

Monitor Prawa Bankowego numer 2024/01