Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

140,40  z VAT, (130,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2023/09

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – artykuły Monitora Prawa Bankowego, będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto (możesz być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu). Miej dostęp do tego wydania z komputera, tabletu czy telefonu. Dostęp do wydania nie wygasa i otrzymasz go natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami.

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych

Wyrok TSUE w sprawie wynagrodzenia za korzystanie przez konsumenta
z kapitału kredytu
– stanowisko Urzędu KNF z 15 czerwca 2023 r. ………………………………………………… 2

Ryzyko przedterminowej spłaty kredytu
– pismo Urzędu KNF z 27 czerwca 2023 r. ………………………………………………………… 3

Stosowanie wskaźnika referencyjnego WIRON
– dokument Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych … 7

Orzecznictwo sądów

Usługa oferowania obligacji
– wyrok SN z 23 czerwca 2022 r. (II CSKP 85/22) …………………………………………….. 12

Sprzedaż egzekucyjna udziału w nieruchomości obciążonej hipotecznie
– postanowienie SN z 3 listopada 2022 r. (II CSKP 440/22) ……………………………….. 27

Udowodnienie sprzeciwu od odmowy uznania wierzytelności
– uchwała SN z 26 stycznia 2023 r. (III CZP 141/22) …………………………………………. 31

Warunkowe wypowiedzenie umowy kredytu
– wyrok SN z 8 marca 2023 r. (II CSKP 728/22) ………………………………………………… 39

Abuzywność postanowień umowy kredytu denominowanego
w walucie obcej
– wyrok SN z 27 kwietnia 2023 r. (II CSKP 1027/22) …………………………………………. 43

Glosy

Czy oddłużenie upadłego powinno skutkować wygaśnięciem hipoteki
na mieniu osoby trzeciej?
– glosa do uchwały (7) SN z 4 kwietnia 2023 r. (III CZP 11/22) …………………………… 57
Rafał Adamus

Poglądy

Administrator zastawu…………………………………………………………………………………….. 69
Artur Nowacki

Klauzule wyrównawcze w umowach restrukturyzacyjnych oraz umowach
finansowania konsorcjalnego………………………………………………………………………….. 79
Tomasz Trocki

Bezpłatny artykuł: Nowe postępowanie odrębne w sprawach konsumenckich a ryzyko
prawne instytucji finansowych związane z prowadzeniem sporów……………………… 97
Magdalena Hudyma

Monitor Prawa Bankowego numer 2023/09