Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

140,40  z VAT, (130,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2023/07-08

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – artykuły Monitora Prawa Bankowego, będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto (możesz być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu). Miej dostęp do tego wydania z komputera, tabletu czy telefonu. Dostęp do wydania nie wygasa i otrzymasz go natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami.

Spis treści:

Orzecznictwo sądów

Zabezpieczenie na majątku podmiotu w restrukturyzacji
– postanowienie SO w Gdańsku z 30 grudnia 2022 r. (XV Cz 270/22) ………………….. 2

Następstwo procesowe podmiotu w restrukturyzacji
– postanowienie SN z 23 listopada 2022 r. (III CZ 317/22) …………………………………… 6

Termin do zaskarżenia decyzji BFG
– postanowienie NSA z 11 sierpnia 2020 r. (II GZ 221/20) …………………………………. 10

Strony postępowania w sprawie przymusowej restrukturyzacji banku
– postanowienie NSA z 26 stycznia 2023 r. (II GSK 788/22) ………………………………. 16

Poglądy

Definiowanie zagrożenia upadłością jako podstawa wszczęcia
postępowania w przedmiocie przymusowej restrukturyzacji banku …………………… 30
Paweł Szczęśniak, Agata Kowalska

Uprawnienia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
w przymusowej restrukturyzacji banku…………………………………………………………….. 41
Patrycja Zawadzka, Rafał Sura

Zaskarżenie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji……………………………………………………….. 54
Paweł Wajda

Bezskuteczność czynności prawnej banku dokonanej
na przedpolu przymusowej restrukturyzacji………………………………………………………. 67
Rafał Adamus

Przymusowa restrukturyzacja banku a postępowanie cywilne……………………………. 75
Bartosz Sierakowski, Wojciech Bobik

Przejście zabezpieczeń w razie przymusowej restrukturyzacji banku………………….. 86
Tomasz Czech

Pomoc państwa w restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
instytucji kredytowych…………………………………………………………………………………….. 97
Aleksander Werner

Przejęcie przedsiębiorstwa albo praw majątkowych lub zobowiązań banku
w restrukturyzacji przez podmiot nieprowadzący działalności bankowej…………… 107
Michał Torończak

Składki nadzwyczajne na fundusze restrukturyzacji utworzone w Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym – istota, przesłanki wymiaru oraz warunki wnoszenia… 117
Zbigniew Ofiarski

Monitor Prawa Bankowego numer 2023/07-08