Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

140,40  z VAT, (130,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2023/02

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z 25 listopada 2022 r. ……………………………………………………….. 2

Metoda opracowywania WIBOR
– pismo Urzędu KNF z 6 grudnia 2022 r. …………………………………………………………… 3

Nieautoryzowane transakcje płatnicze
– stanowisko Prezesa UOKiK …………………………………………………………………………… 5

Orzecznictwo sądów
Ochrona dóbr osobistych pożyczkobiorcy
– wyrok SA w Katowicach z 14 lipca 2021 r. (V ACa 442/19) ……………………………… 14

Warunki zmiany stopy oprocentowania w umowie kredytu
– wyrok SN z 24 czerwca 2021 r. (II CSKP 63/21)……………………………………………… 20

Naliczanie odsetek po wypowiedzeniu umowy kredytu
– wyrok SN z 4 listopada 2021 r. (II CSKP 175/21)…………………………………………….. 26

Transparentność klauzuli indeksacyjnej zastrzeżonej w umowie kredytu
– wyrok SN z 13 maja 2022 r. (II CSKP 464/22)…………………………………………………. 34

Glosy
Oszustwo a niedozwolona działalność bankowa
– glosa do wyroku SA w Katowicach z 25 lutego 2021 r.
(II AKa 310/20)……………………………………………………………………………………………….. 53
Zygmunt Kukuła

Poglądy
Wyłączenie stosowania ustawy o usługach płatniczych do instrumentów
płatniczych wykorzystywanych w ramach ograniczonej sieci…………………………….. 60
Witold Srokosz

Nowy kształt limitów kosztów pozaodsetkowych w prawie polskim…………………… 70
Tomasz Czech

Obowiązki AML Officera wyznaczonego w podmiotach sektora
finansowego związane z wdrażaniem procedur wewnętrznych
w świetle nowych wytycznych EBA…………………………………………………………………. 88
Anna Utnik-Karaś, Wiktoria Grzywna

Monitor Prawa Bankowego numer 2023/02