Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

140,40  z VAT, (130,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2023/01

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – artykuły Monitora Prawa Bankowego, będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto (możesz być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu). Miej dostęp do tego wydania z komputera, tabletu czy telefonu. Dostęp do wydania nie wygasa i otrzymasz go natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami.

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych:

Instrumenty płatnicze w ograniczonej sieci
– pismo Urzędu KNF z 1 czerwca 2022 r. ………………………………………………………….. 2

Cyberbezpieczeństwo w działalności ubezpieczeniowej
– pismo Urzędu KNF z 19 października 2022 r. ………………………………………………….. 9

Rozbieżności dotyczące informacji o beneficjencie rzeczywistym klienta
– komunikat GIIF z 14 stycznia 2022 r. ……………………………………………………………. 14

Orzecznictwo sądów

Sankcja kredytu darmowego
– wyrok SO w Łodzi z 14 lipca 2021 r. (III Ca 339/20) ………………………………………… 22

Abuzywna klauzula zmiennego oprocentowania
– wyrok SN z 16 września 2021 r. (I CSKP 166/21)……………………………………………. 25

Opłata za korzystanie z przewłaszczonej nieruchomości
– wyrok SN z 25 lutego 2022 r. (II CSKP 87/22)…………………………………………………. 37

Mieszany status umowy w prawie konsumenckim
– wyrok SN z 18 maja 2022 r. (II CSKP 362/22)…………………………………………………. 51

Glosy

Sposób obliczania przychodów a gwarancja całkowitej spłaty obligacji przychodowych
– glosa do wyroku WSA w Warszawie z 11 marca 2021 r. (VIII SA/Wa 197/21)…….. 60
Rafał Woźniak

Poglądy

Bezwzględna nieważność czynności prawnej a bezskuteczność względna czynności prawnej w kontekście obowiązków syndyka
masy upadłości i zarządcy masy sanacyjnej…………………………………………………….. 68
Rafał Adamus

Upadłość osoby fizycznej w Niemczech a dochodzenie wierzytelności
przez bank…………………………………………………………………………………………………….. 79
Aleksandra Krawczyk

Praktyczne aspekty cywilnoprawnej odpowiedzialności banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy wobec nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego………………………………………………. 90
Łukasz Piński

Monitor Prawa Bankowego numer 2023/01