Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2022/11

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – artykuły Monitora Prawa Bankowego, będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto (możesz być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu). Miej dostęp do tego wydania z komputera, tabletu czy telefonu. Dostęp do wydania nie wygasa i otrzymasz go natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami.

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych:

Obowiązki na podstawie art. 19 MAR
– pismo Urzędu KNF z 18 marca 2022 r. …………………………………………………………… 2

Wieloskładnikowe uwierzytelnienie klientów
– pismo Urzędu KNF z 30 czerwca 2022 r. ……………………………………………………….. 5

Ogólnogrupowe procedury w zakresie AML/CFT
– pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 14 stycznia 2022 r. ………. 7

Orzecznictwo sądów

Oprocentowanie depozytu objętego blokadą prokuratora
– wyrok SN z 21 stycznia 2021 r. (III CSKP 80/21) ……………………………………………. 12

Warunkowe wypowiedzenie umowy kredytu
– wyrok SN z 26 maja 2021 r. (I CSKP 48/21) ………………………………………………….. 28

Upadek hipoteki przymusowej ustanowionej w sądowym postępowaniu
zabezpieczającym
– uchwała SN z 26 listopada 2021 r. (III CZP 86/20) ………………………………………….. 34

Sprzeczność umowy kredytu indeksowanego z zasadami
współżycia społecznego
– wyrok SN z 27 maja 2022 r. (II CSKP 314/22) ………………………………………………… 41

Glosy

Odpowiedzialność banku za eksces pracownika
– glosa do wyroku SA w Warszawie z 27 maja 2021 r. (VI ACa 686/20) ………………. 59
Paweł Bieżuński

Poglądy

Data materialnoprawnego skutku konwersji wierzytelności
na udziały lub akcje w ramach układu konwersyjnego………………………………………. 64
Rafał Adamus

Prawna charakterystyka stablecoina na tle innych cyfrowych środków
płatniczych – rozważania na gruncie prawa polskiego i unijnego (cz. II) ……………… 75
Krzysztof Semczuk, Łukasz Chmura

Skarga pauliańska – przedawnienie wierzytelności chronionej …………………………… 89
Wojciech Bobik, Bartosz Sierakowski

Monitor Prawa Bankowego numer 2022/11