Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2022/06

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – artykuły Monitora Prawa Bankowego, będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto (możesz być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu). Miej dostęp do tego wydania z komputera, tabletu czy telefonu. Dostęp do wydania nie wygasa i otrzymasz go natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych:
Powiązania z Rosją lub Białorusią
– pismo Urzędu KNF z 14 kwietnia 2022 r. ………………………………………………………… 2

Przeliczenie walut dla obywateli Ukrainy
– pismo Urzędu KNF z 22 kwietnia 2022 r. ………………………………………………………… 5

Ocena ryzyka instytucji obowiązanej
– pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 14 stycznia 2022 r. ……… 6

Orzecznictwo sądów
Ochrona gwarancyjna deponenta
– wyrok SN z 29 lipca 2021 r. (I CSKP 150/21) …………………………………………………… 9

Ocena abuzywności kosztów pozaodsetkowych
– uchwała SN z 27 października 2021 r. (III CZP 43/20) …………………………………….. 15

Warunkowe wypowiedzenie umowy pożyczki
– wyrok SN z 9 grudnia 2021 r. (III CSKP 164/21) ……………………………………………… 27

Glosy
Ocena abuzywności kosztów pozaodsetkowych ……………………………………………… 34
– glosa do uchwały SN z 27 października 2021 r. (III CZP 43/20)
Tomasz Czech

Poglądy
Wpływ zmiany wskaźników referencyjnych na zakres obowiązków
umownych stron w umowie kredytu bankowego ……………………………………………… 45
Aleksander Chłopecki

Problematyka odsetek od kredytowanych kosztów bankowego
kredytu konsumenckiego ……………………………………………………………………………….. 59
Jakub Gil, Marcin Szlaszyński

Ogłoszenie upadłości administratora hipoteki na gruncie ustawy
o obligacjach a dopuszczalność wyłączenia z masy upadłości
nieruchomości przejętej na własność przez administratora ……………………………….. 75
Norbert Frosztęga, Mateusz Waberski

Odpowiedzialność administracyjna zarządcy komisarycznego banku ……………….. 90
Rafał Adamus

Monitor Prawa Bankowego numer 2022/06