Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2022/05

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – artykuły Monitora Prawa Bankowego, będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto (możesz być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu). Miej dostęp do tego wydania z komputera, tabletu czy telefonu. Dostęp do wydania nie wygasa i otrzymasz go natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych:
Zakup na otwartym rynku
– pismo Urzędu KNF z 31 stycznia 2022 r. ………………………………………………………… 2

Ograniczenie poziomu ryzyka kredytowego
– pismo Urzędu KNF z 7 marca 2022 r. ……………………………………………………………… 4

Orzecznictwo sądów
Abuzywność klauzuli kursowej w umowie kredytu
– wyrok SN z 30 września 2020 r. (I CSK 556/18) ……………………………………………….. 8

Zgoda właściciela nieruchomości na przeniesienie hipoteki bankowej
– uchwała SN z 27 października 2021 r. (III CZP 56/20)……………………………………… 21

Dostęp Krajowej Administracji Skarbowej do tajemnicy bankowej
– wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 16 września 2020 r.
(I SA/Go 212/20)…………………………………………………………………………………………….. 28

Glosy
Dostęp Krajowej Administracji Skarbowej do tajemnicy bankowej
– glosa do wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 16 września 2020 r.
(I SA/Go 212/20)…………………………………………………………………………………………….. 33
Wojciech Zręda

Poglądy
Odpowiedzialność administracyjna krajowych zakładów ubezpieczeń
w reżimie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej…………………… 43
Magdalena Śliwa-Wajda

Kilka uwag na temat nowych regulacji dotyczących polityk
wynagrodzeń w bankach………………………………………………………………………………… 60
Michał Torończak

Wykorzystanie w postępowaniu cywilnym informacji stanowiących
przedmiot aktów i czynności administracyjnych KNF………………………………………… 68
Szymon Jelonek

Obowiązek przyjmowania przez akceptantów płatności
od konsumentów w gotówce………………………………………………………………………….. 78
Zbigniew Długosz, Marta Merta

Z praktyki
Nowa ustawa deweloperska (cz. I)
– wyjaśnienia interpretacyjne Związku Banków Polskich z 27 lipca 2021 r…………… 88

Monitor Prawa Bankowego numer 2022/05