Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2022/04

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – artykuły Monitora Prawa Bankowego, będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto (możesz być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu). Miej dostęp do tego wydania z komputera, tabletu czy telefonu. Dostęp do wydania nie wygasa i otrzymasz go natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Orzecznictwo sądów
Kara pieniężna za przekroczenie ograniczenia inwestycyjnego
– wyrok NSA z 2 grudnia 2020 r. (II GSK 968/20)………………………………………………… 2

Kara pieniężna za naruszenie obowiązków informacyjnych
– wyrok NSA z 14 kwietnia 2021 r. (II GSK 912/18)……………………………………………. 11

Poglądy
Sankcje nakładane przez KNF na towarzystwa funduszy inwestycyjnych……………. 20
Dominika Gałus

Ograniczenie przez KNF zakresu wykonywanej działalności maklerskiej…………….. 36
Andrzej Michór

Odpowiedzialność administracyjnoprawna emitentów papierów
wartościowych ze względu na nienależyte wykonywanie obowiązków……………….. 44
Iwona Sroka, Paweł Wajda

Nałożenie kary pieniężnej na dostawcę usług w zakresie
udostępniania informacji…………………………………………………………………………………. 60
Aleksandra Nadolska

Wybrane aspekty odpowiedzialności administracyjnej
członka zarządu banku…………………………………………………………………………………… 70
Zbigniew Ofiarski

Kary pieniężne w konglomeracie finansowym a cele nadzoru uzupełniającego……. 82
Małgorzata Burzyńska

Sankcje administracyjne w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym…………….. 92
Michał Torończak

Monitor Prawa Bankowego numer 2022/04