Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2022/03

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – artykuły Monitora Prawa Bankowego, będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto (możesz być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu). Miej dostęp do tego wydania z komputera, tabletu czy telefonu. Dostęp do wydania nie wygasa i otrzymasz go natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Nieautoryzowane transakcje płatnicze
– pismo Urzędu KNF z 20 grudnia 2021 r. (DSI-DSIZ2.804.16.2021.MG) ……………… 2

Zaktualizowane wytyczne EUNB
– pismo Urzędu KNF z 4 stycznia 2022 r. ………………………………………………………… 10

Zgłaszanie informacji o trustach
– pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 2 listopada 2021 r. …….. 12

Orzecznictwo sądów
Wypowiedzenie konsumenckiego kredytu rolowanego
– wyrok SO w Łodzi z 16 czerwca 2020 r. (III Ca 592/20)……………………………………. 14

Kredyt walutowy
– wyrok SN z 9 października 2020 r. (III CSK 99/18)…………………………………………… 19

Abuzywna klauzula dotycząca ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
– wyrok SN z 7 lipca 2021 r. (I CSKP 222/21)……………………………………………………. 26

Obalenie domniemania dotyczącego hipoteki
– uchwała SN z 8 września 2021 r. (III CZP 28/21)…………………………………………….. 38

Glosy
Trwała bezskuteczność klauzuli abuzywnej
– glosa do uchwały (7) SN z 7 maja 2021 r. (III CZP 6/21)…………………………………… 51
Krzysztof Koźmiński

Poglądy
Stosowanie sankcji administracyjnych z art. 172 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi po wejściu w życie przepisów
rozporządzenia MAR………………………………………………………………………………………. 65
Iwona Sroka, Paweł Wajda

Granice i zakres obowiązków depozytariusza funduszu inwestycyjnego
zamkniętego względem struktur funkcjonujących pod poziomem funduszu……….. 82
Piotr Rodziewicz

Wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów a postępowanie
restrukturyzacyjne i układ zawarty w takim postępowaniu ………………………………… 91
Rafał Adamus

Z praktyki
Zastąpienie wskaźnika LIBOR CHF
wyjaśnienia interpretacyjne Związku Banków Polskich z 9 listopada 2021 r. ………. 99

Monitor Prawa Bankowego numer 2022/03