Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2022/02

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – artykuły Monitora Prawa Bankowego, będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto (możesz być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu). Miej dostęp do tego wydania z komputera, tabletu czy telefonu. Dostęp do wydania nie wygasa i otrzymasz go natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Zarządzanie produktowe
– pismo Urzędu KNF z 16 lutego 2021 r. …………………………………………………………… 2

Utrwalanie kontaktów z klientami fi rm inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z 23 grudnia 2021 r. ……………………………………………………….. 17

Orzecznictwo sądów
Organ egzekucyjny jako podmiot uprawniony do wypłaty z rachunku
– wyrok SA w Warszawie z 10 grudnia 2020 r. (III AUa 934/20) …………………………. 27

Ustanowienie hipoteki przez osobę nieuprawnioną
– wyrok SN z 15 kwietnia 2021 r. (V CSKP 59/21) …………………………………………….. 34

Warunki wypowiedzenia umowy kredytu
– wyrok SN z 18 czerwca 2021 r. (IV CSKP 92/21) ……………………………………………. 44

Numer umowy kredytowej jako dana osobowa
– wyrok WSA w Warszawie z 22 kwietnia 2021 r. (II SA/Wa 1865/20) …………………. 51

Glosy
Numer umowy kredytowej jako dana osobowa
– glosa do wyroku WSA w Warszawie z 22 kwietnia 2021 r.
(II SA/Wa 1865/20) …………………………………………………………………………………………. 61
Damian Karwala, Adriana Zdanowicz-Leśniak

Poglądy
Konsekwencje prawne odstąpienia od umowy wzajemnej
przez zarządcę masy sanacyjnej …………………………………………………………………….. 72
Rafał Adamus

Uprawnienie kredytobiorcy do wypowiedzenia umowy kredytu …………………………. 81
Tomasz Czech

Mediacje w procesach windykacyjnych ………………………………………………………….. 92
Andrzej Rychter

Monitor Prawa Bankowego numer 2022/02