Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2022/01

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – artykuły Monitora Prawa Bankowego, będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto (możesz być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu). Miej dostęp do tego wydania z komputera, tabletu czy telefonu. Dostęp do wydania nie wygasa i otrzymasz go natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Ocena ryzyka instytucji obowiązanej
– pismo Urzędu KNF z 15 kwietnia 2020 r. ………………………………………………………… 2

Realizacja obowiązków wynikających z art. 143b ustawy o usługach płatniczych
– pismo Urzędu KNF z 26 lipca 2021 r. ……………………………………………………………. 11

Finansowanie społecznościowe w okresie przejściowym
– pismo Urzędu KNF z 3 listopada 2021 r… ……………………………………………………… 14

Orzecznictwo sądów
Warunkowe wypowiedzenie umowy kredytowej
– wyrok SA w Krakowie z 9 kwietnia 2021 r. (I ACa 1076/19) …………………………….. 18

Potrącenie według prawa upadłościowego
– wyrok SN z 29 maja 2019 r. (III CSK 170/17) …………………………………………………. 23

Wpis na rachunek bankowy w wyniku transakcji nieautoryzowanej
– wyrok SN z 12 marca 2020 r. (IV CSK 568/18) ……………………………………………….. 29

Abuzywność klauzuli przeliczenia walutowego w umowie kredytu
– wyrok SN z 2 czerwca 2021 r. (I CSKP 55/21) ……………………………………………….. 40

Umowa walutowej transakcji terminowej
– wyrok SN z 15 lipca 2021 r. (I CSKP 90/21) …………………………………………………… 51

Glosy
Wpis na rachunek bankowy w wyniku transakcji nieautoryzowanej
– glosa do wyroku SN z 12 marca 2020 r. (IV CSK 568/18) ……………………………….. 66
Tomasz Czech

Poglądy
Funkcjonowanie organów banku spółdzielczego w sytuacjach
i stanach nadzwyczajnych z wykorzystaniem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość …………………………………………………………………… 74
Paweł Lenio, Witold Srokosz

Rodzaje outsourcingu w działalności banków – problemy praktyczne ……………….. 86
Arkadiusz Kawulski, Tomasz Mikołajczuk

Konsekwencje prawne Brexitu dla ogłoszenia
upadłości dłużnika w Wielkiej Brytanii. …………………………………………………………….. 97
Rafał Adamus

Monitor Prawa Bankowego numer 2022/01