Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/12

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Czynności objęte umową oferowania certyfi katów inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z 6 maja 2021 r. ……………………………………………………………….. 2

Stosowanie wskaźników referencyjnych przez kredytodawców
– stanowisko Urzędu KNF ……………………………………………………………………………….. 4

Transakcje niezgodne z posiadaną wiedzą o kliencie
– pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 22 czerwca 2021 r.. ……. 16

Orzecznictwo sądów
Obowiązki informacyjne dotyczące pożyczki odnawialnej
– wyrok SA w Warszawie z 14 grudn ia 2020 r. (VII AGa 91/19) …………………………… 22

Naruszenie umowy o współpracę między bankiem a poręczycielem
– wyrok SN z 17 października 2019 r. (IV CSK 304/18) ……………………………………… 30

Zwolnienie hipoteki przez jej administratora
– wyrok SN z 26 listopada 2019 r. (IV CSK 416/18) …………………………………………… 38

Termin zastrzeżony w umowie poręczenia
– wyrok SN z 27 kwietnia 2021 r. (IV CSKP 41/21) ……………………………………………. 46

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu
– postanowienie SN z 6 lipca 2021 r. (III CZP 41/20) …………………………………………. 54


Glosy
Posiadacz rachunku bankowego jako pokrzywdzony
– glosa do wyroku SA w Katowicach z 14 listopada 2019 r. (II AKa 202/19) ………… 59
Zygmunt Kukuła


Poglądy
Zlecenie płatnicze ………………………………………………………………………………………….. 65
Tomasz Czech

Ryzyko ubezskutecznienia spłaty niewymagalnej wierzytelności hipotecznej
pochodzącej ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości obciążonej …. 76
Bartosz Merczyński, Paweł Bartosiewicz, Ewa Tkaczuk

Konflikt interesów w obszarze usług inwestycyjnych i usług dodatkowych
w praktyce fi rm inwestycyjnych i banków. ……………………………………………………….. 85
Grzegorz Włodarczyk

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/12