Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/11

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Rozliczenie przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego
– pismo Urzędu KNF z 9 lipca 2021 r. ……………………………………………………………….. 2

Rachunek bankowy upadłego konsumenta
– pismo Urzędu KNF z 3 sierpnia 2021 r. …………………………………………………………… 4

Orzecznictwo sądów
Umowa kredytu konsumenckiego
– wyrok SN z 15 października 2019 r. (I NSK 69/18) ……………………………………………. 8

Podważenie domniemania dotyczącego hipoteki
– wyrok SN z 10 września 2020 r. (I CSK 680/18) ……………………………………………… 20

Trwała bezskuteczność klauzuli abuzywnej
– uchwała (7) SN z 7 maja 2021 r. (III CZP 6/21) ……………………………………………….. 28


Glosy
Trwała bezskuteczność klauzuli abuzywnej
– glosa do uchwały (7) SN z 7 maja 2021 r. (III CZP 6/21) ………………………………….. 52
Tomasz Czech


Poglądy
Badanie zagadnienia ekwiwalentności przysporzenia w kontekście art. 127
ust. 1 prawa upadłościowego w oparciu o kompleks czynności prawnych ………… 69
Rafał Adamus

Czynniki wpływające na zakres zarzutów gwaranta w ramach
gwarancji bankowej na pierwsze żądanie ………………………………………………………… 77
Taddeo Ferraro

Niewłaściwa reprezentacja banku w dokumencie wystawionym w trybie
art. 95 ust. 1 prawa bankowego jako podstawa powództwa o uzgodnienie
treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. ………………………………… 90
Robert Bobkier

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/11