Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/10

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Platformy crowdfundingu inwestycyjnego
– pismo Urzędu KNF z 9 kwietnia 2020 r. ………………………………………………………….. 2

Ogłoszenie wezwania na akcje spółki publicznej
– pismo Urzędu KNF z 4 kwietnia 2021 r. ………………………………………………………… 15

Plany awaryjne w rozporządzeniu BMR
– stanowisko Urzędu KNF ……………………………………………………………………………… 19

Orzecznictwo sądów
Klauzule abuzywne w statucie funduszu inwestycyjnego
– wyrok SA w Warszawie z 15 września 2020 r. (I ACa 263/19) ………………………….. 28

Wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia
– wyrok SN z 16 maja 2019 r. (III CSK 105/17) ………………………………………………….. 41

Ustalenie abuzywności postanowień umowy kredytu
– wyrok SN z 30 października 2020 r. (II CSK 805/18) ……………………………………….. 45

Wpis hipoteki przymusowej po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
– uchwała SN z 26 lutego 2021 r. (III CZP 23/20) ………………………………………………. 52


Glosy
Odroczenie terminu spełnienia świadczenia
– glosa do uchwały SN z 11 września 2020 r. (III CZP 88/19) …………………………….. 58
Michał Jerzy Dębowski


Poglądy
Dług równoległy i związany z nim administrator zabezpieczeń
w praktyce restrukturyzacji …………………………………………………………………………….. 67
Rafał Adamus

Status pieniężnego depozytu notarialnego
po ogłoszeniu upadłości deponenta ……………………………………………………………….. 81
Bartosz Sierakowski, Hubert Woźniak

Forma elektroniczna dokumentu oraz praktyczne aspekty podpisywania
dokumentów przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
w kontekście transakcji finansowania ……………………………………………………………… 92
Karolina Piórkowska-Grynkiewicz, Justyna Stelmach, Tomasz Kawczyński

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/10