Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/09

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Dostosowanie działalności TFI do art. 42b u.f.i.
– pismo Urzędu KNF z 2 czerwca 2021 r. …………………………………………………………. 2

Orzecznictwo sądów
Nieautoryzowana transakcja płatnicza
– wyrok SA w Białymstoku z 2 marca 2020 r. (I AGa 4/19) ………………………………….. 3

Odsetki po wypowiedzeniu umowy kredytowej
– wyrok SN z 19 czerwca 2019 r. (II CSK 275/18) ……………………………………………… 11

Żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta
– uchwała SN z 15 września 2020 r. (III CZP 87/19) ………………………………………….. 19

Podważenie zapłaty za pomocą skargi pauliańskiej
– wyrok SN z 10 lutego 2021 r. (I CSKP 33/21) …………………………………………………. 31

Omyłkowy przelew na zajęty rachunek
– wyrok SN z 24 lutego 2021 r. (III CSKP 59/21) ……………………………………………….. 39


Glosy
Sprawozdanie z III edycji ogólnopolskiego konkursu na glosę
do orzecznictwa w sprawach bankowych ……………………………………………………….. 42

Odroczenie terminu spełnienia świadczenia
– glosa do uchwały SN z 11 września 2020 r. (III CZP 88/19) …………………………….. 44
Katarzyna Bukalska


Poglądy
Prawna regulacja kryptoaktywów, tokenów płatniczych
oraz pieniądza elektronicznego w UE ……………………………………………………………… 54
Witold Srokosz

Czy sąd do spraw kredytów walutowych jest sądem wyjątkowym
w rozumieniu art. 175 ust. 2 Konstytucji? ………………………………………………………… 64
Zbigniew Miczek

Odwołanie przez KNF członka zarządu lub rady nadzorczej banku
na podstawie art. 22d ust. 1 p.b. …………………………………………………………………….. 81
Michał Torończak

Konstrukcja umownego podporządkowania wierzytelności
wewnątrzgrupowych w praktyce transakcji finansowania …………………………………. 92
Artur Rutkowski

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/09