Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/07-08

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Działalność małych instytucji płatniczych
pismo Urzędu KNF z 31 sierpnia 2020 r. (DSI-DSIZ3.8210.66.2020.MU) …………… 2

Cyberbezpieczeństwo elektronicznych kanałów dostępu do usług bankowych
list Przewodniczącego KNF z 15 lutego 2021 r. do sektora bankowego …………. 10

Orzecznictwo sądów
Odpowiedzialność karna za bezprawne świadczenie usług płatniczych
wyrok SN z 17 października 2018 r. (V KK 484/17)…………………………………………. 15

Poglądy
Pojęcie rachunku płatniczego…………………………………………………………………………. 22
Tomasz Czech

Rachunek bankowy dla dostawców usług płatniczych……………………………………… 38
Krzysztof Korus

Przekaz pieniężny………………………………………………………………………………………….. 51
Mateusz Blocher, Wojciech Iwański

Kredyt płatniczy…………………………………………………………………………………………….. 60
Dominika Rogoń

Odpowiedzialność dostawców usług płatniczych w przypadku braku
stosowania silnego uwierzytelniania użytkownika (SCA)……………………………………. 75
Michał Grabowski

Zmiana i rozwiązanie umowy ramowej o usługę płatniczą…………………………………. 87
Bartosz Wyżykowski

Outsourcing chmurowy usług otwartej bankowości
w działalności banków …………………………………………………………………………………. 105
Michał Mostowik

Integracja europejska na rynku płatniczym a zakres ograniczeń terytorialnych
dla działalności BUP i MIP poza terytorium Polski ………………………………………….. 118
Wiktoria Grzywna

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/07-08