Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/06

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Forma umowy o świadczenie usług maklerskich
– pismo Urzędu KNF z 19 marca 2021 r. …………………………………………………………… 2

Orzecznictwo sądów
Prowizja od kredytu konsumenckiego
– wyrok SO w Łodzi z 20 lipca 2020 r. (III Ca 1785/19) ………………………………………… 5

Odkupienie jednostek uczestnictwa po śmierci uczestnika
– wyrok SN z 9 maja 2019 r. (I CSK 198/18) ………………………………………………………. 9

Przesłanki odpowiedzialności gwaranta
– postanowienie SN z 15 czerwca 2020 r. (I CSK 726/19) …………………………………. 15

Zbycie mienia podlegającego wyłączeniu z masy upadłości
– wyrok SN z 15 października 2020 r. (I CSK 17/19) ………………………………………….. 18

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu
– uchwała SN z 16 lutego 2021 r. (III CZP 11/20) ………………………………………………. 24

Strona postępowania dotyczącego zatwierdzenia prezesa zarządu
– postanowienie NSA z 6 listopada 2019 r. (II GZ 137/19) …………………………………. 34


Glosy
Zbycie mienia podlegającego wyłączeniu z masy upadłości
– glosa do wyroku SN z 15 października 2020 r. (I CSK 17/19) ………………………….. 40
Rafał Adamus


Poglądy
Technologia rozproszonego rejestru (DLT) na rynku finansowym
z uwzględnieniem wybranych zagadnień prawnych …………………………………………. 49
Witold Srokosz

Ujemne oprocentowanie depozytu bankowego ……………………………………………….. 62
Tomasz Czech

Prawne konsekwencje negatywnej opinii rady wierzycieli w przedmiocie
zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym ……………. 80
Hubert Zieliński

Sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego
w ramach przygotowanej likwidacji …………………………………………………………………. 93
Karol Tatara, Tadeusz Grzesiak, Łukasz Trela

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/06