Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/05

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego
– pismo Urzędu KNF z 14 lutego 2020 r. ……………………………………………………………. 2

Zaprzestanie publikacji wskaźników LIBOR
– pismo Urzędu KNF z 8 marca 2021 r. ……………………………………………………………. 19

Orzecznictwo sądów
Udzielenie spadkobiercy posiadacza informacji o rachunku bankowym
– wyrok SA w Lublinie z 7 lipca 2020 r. (I ACa 366/19) ………………………………………. 21

Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką w postępowaniu upadłościowym
– postanowienie SN z 24 czerwca 2019 r. (III CSK 259/17) ………………………………… 28

Zaspokojenie z przewłaszczonej nieruchomości
– wyrok SN z 17 stycznia 2020 r. (IV CSK 513/18) …………………………………………….. 35

Kredyt denominowany w walucie obcej
– wyrok SN z 15 października 2020 r. (I CSK 519/19) ………………………………………… 41

Błąd co do ustanowienia hipoteki
– wyrok SN z 25 listopada 2020 r. (V CSK 22/19) ……………………………………………… 48

Przetwarzanie przez bank danych osobowych niedoszłego klienta
– wyrok NSA z 27 sierpnia 2019 r. (I OSK 2567/17) …………………………………………… 51


Glosy
Kredyt denominowany w walucie obcej
– glosa do wyroku SN z 15 października 2020 r. (I CSK 519/19) ………………………… 58
Tomasz Czech


Poglądy
Przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika a zgoda zastawnika …………… 72
Rafał Adamus

Zasady regulowania należności pracowniczych po ogłoszeniu upadłości ………….. 86
Norbert Frosztęga, Wojciech Bobik

Charakter prawny statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego
– akt korporacyjny czy umowa? ……………………………………………………………………. 102
Danuta Pociecha, Jacek Jonak

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/05