Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/04

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Przetwarzanie informacji w chmurze obliczeniowej
– wyjaśnienia Urzędu KNF ……………………………………………………………………………….. 2

Orzecznictwo sądów
Nieistnienie umowy kredytu zawartej on-line
– wyrok SO w Świdnicy z 26 listopada 2019 r. (II Ca 798/19) …………………………….. 28

Bezstronność sędziego w sprawie kredytu frankowego
– wyrok SN z 10 kwietnia 2019 r. (IV CSK 279/18) …………………………………………….. 34

Wpis na listę wierzytelności w razie zgłoszenia potrącenia
– uchwała SN z 25 lipca 2019 r. (III CZP 18/19) ………………………………………………… 42

Sprzeczność umowy ramowej z naturą zobowiązania
– wyrok SN z 4 grudnia 2019 r. (I CSK 495/18) …………………………………………………. 51

Udział KSKOK w postępowaniu dotyczącym ustanowienia
zarządcy komisarycznego
– wyrok NSA z 7 listopada 2019 r. (II GSK 3182/17) ………………………………………….. 56


Glosy
Znamiona oszustwa
– glosa do wyroku SA w Katowicach z 25 września 2018 r.
(II AKz 617/18)……………………………………………………………………………………………….. 61
Zygmunt Kukuła


Poglądy
Odpowiedzialność odszkodowawcza Komisji Nadzoru Finansowego
– wstępna analiza na gruncie art. 417 k.c. ……………………………………………………….. 68
Aleksandra Nadolska

Administrator zabezpieczeń jako podmiot oferujący
papiery wartościowe emitenta ………………………………………………………………………… 83
Rafał Woźniak

Zabezpieczenie tej samej wierzytelności
za pomocą wielu hipotek umownych ………………………………………………………………. 91
Tomasz Czech

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/04