Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/03

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Monitorowanie wdrożenia LCR
– pismo Urzędu KNF z 29 października 2020 r. ………………………………………………….. 2

Ocena odpowiedniości w sektorze bankowym
– pismo Urzędu KNF z 27 listopada 2020 r. ……………………………………………………….. 4

Raportowanie wsparcia finansowego w ramach programu
rządowego lub samorządowego – komunikat GIIF z 14 stycznia 2021 r. ……………… 7

Orzecznictwo sądów
Nieważność wypowiedzenia umowy kredytu
– wyrok SA w Krakowie z 8 listopada 2019 r. (I ACa 1213/18) ……………………………… 8

Weryfikacja dokumentu bankowego
– postanowienie SN z 11 kwietnia 2019 r. (III CSK 110/17) ………………………………… 11

Odpowiedzialność za poprawność informacji w propozycji nabycia obligacji
– wyrok SN z 23 czerwca 2020 r. (V CSK 506/18) …………………………………………….. 16

Odroczenie terminu spełnienia świadczenia
– uchwała SN z 11 września 2020 r. (III CZP 88/19) ………………………………………….. 33

Blokada rachunku przez Szefa KAS
– wyrok NSA z 27 kwietnia 2020 r. (I FSK 491/20) …………………………………………….. 41


Glosy
Odpowiedzialność za poprawność informacji w propozycji nabycia obligacji
– glosa do wyroku SN z 23 czerwca 2020 r. (V CSK 506/18) ……………………………… 46
Aleksander Chłopecki


Poglądy
Indywidualna interpretacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie produktów
i usług mających na celu rozwój innowacyjności rynku finansowego …………………. 53
Iwona Sroka, Paweł Wajda

Dostęp komornika sądowego do tajemnicy bankowej w związku
z wykonywaniem „innych czynności” ……………………………………………………………… 70
Wojciech Zręda

Umowa kredytu typu uncommitted w praktyce prawa polskiego ………………………. 80
Konrad Dobrowolski

Zwrot przedmiotu umowy przez dłużnika w kontekście zakazu spełniania
świadczeń wynikających z wierzytelności objętych układem …………………………….. 89
Norbert Frosztęga, Mateusz Waberski

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/03