Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/02

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Nowe wymogi informacyjne dotyczące sekurytyzacji
– pismo Urzędu KNF z 15 października 2020 r. ………………………………………………….. 2

Obowiązkowa dematerializacja akcji
– pismo Urzędu KNF z 5 listopada 2020 r. …………………………………………………………. 4

Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
– pismo GIIF z 7 kwietnia 2020 r. ………………………………………………………………………. 5

Orzecznictwo sądów
Limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego
– wyrok SO w Gliwicach z 12 marca 2020 r. (III Ca 1314/19) ……………………………… 13

Powiązanie między umową kredytu a transakcją pochodną
– wyrok SN z 9 maja 2019 r. (I CSK 199/18) …………………………………………………….. 17

Forma aneksu do gwarancji bankowej
– wyrok SN z 21 sierpnia 2019 r. (I CSK 349/18) ………………………………………………. 24

Zmiana miejsca zamieszkania kredytobiorcy
– wyrok SN z 27 listopada 2019 r. (II CSK 497/18) ……………………………………………. 29

Zmiana administratora hipoteki
– postanowienie SN z 18 grudnia 2019 r. (II CSK 628/18) ………………………………….. 32


Glosy
Zmiana administratora hipoteki
– glosa do postanowienia SN z 18 grudnia 2019 r. (II CSK 628/18)…………………….. 36
Rafał Woźniak


Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach dotyczących hipoteki w latach 2018-2019 ……………………………………. 44
Michał Kućka

Wpływ ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego na byt prawny umowy dowodowej ………………………………….. 63
Wiktor Danielak, Bartosz Sierakowski

Upadłość kaucjodawcy po ustanowieniu kaucji bankowej ………………………………… 81
Tomasz Czech

Skutki wypowiedzenia umowy kredytu
wbrew zakazowi orzeczonemu przez sąd ………………………………………………………… 96
Paweł Bieżuński

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/02