Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/01

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Obowiązki depozytariuszy funduszy inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z 19 lipca 2019 r. ……………………………………………………………… 2

Interpretacja art. 14 ust. 2 ustawy o kredycie hipotecznym
– pismo Urzędu KNF z 20 lipca 2020 r. ……………………………………………………………. 15

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
– pismo GIIF z 7 lutego 2020 r. ……………………………………………………………………….. 17

Orzecznictwo sądów
Podstęp przy zawarciu umowy pożyczki
– wyrok SN z 20 marca 2019 r. (V CSK 649/17) ………………………………………………… 28

Odpowiedzialność deliktowa banku w przypadku błędnego przelewu
– wyrok SN z 18 lipca 2019 r. (I CSK 334/18) ……………………………………………………. 33

Upadłość konsumenta pozostającego we wspólności majątkowej małżeńskiej
– uchwała (7) SN z 16 grudnia 2019 r. (III CZP 7/19) ………………………………………….. 41

Przetwarzanie przez bank danych osobowych niedoszłego klienta
– wyrok NSA z 6 marca 2019 r. (I OSK 994/17) …………………………………………………. 54


Glosy
Upadłość konsumenta pozostającego we wspólności majątkowej małżeńskiej
– glosa do uchwały (7) SN z 16 grudnia 2019 r. (III CZP 7/19) ……………………………. 62
Dariusz Chrapoński


Poglądy
Klauzula arbitrażowa i notarialne oświadczenie dłużnika
o poddaniu się egzekucji w finansowaniu bankowym ………………………………………. 70
Taddeo Ferraro

Nieuprawnione skorzystanie z gwarancji na pierwsze żądanie
a rozliczenia zwrotne stron …………………………………………………………………………….. 85
Łukasz Przyborowski

Niekonstytucyjność art. 131a prawa upadłościowego ……………………………………… 95
Rafał Adamus

Cechy agenta emisji – wybrane aspekty ………………………………………………………… 100
Justyna Wigier

Monitor Prawa Bankowego numer 2021/01